БЮДЖЕТЪТ ЗА 2005 – С ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕТО

Реч на Борислав Цеков в дебатите по годишния държавен бюджет за 2005 г. – 25 ноември 2004 г. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, уважаеми дами и господа народни представители!

Приемането на бюджета за 2005 г. поставя на изпитание не само управляващото малцинство на НДСВ и ДПС, но и останалите парламентарни партии. За правителствената коалиция този бюджет е тест доколко разумните и полезни за България предложения на опозицията могат да бъдат възприети в името на националните интереси, а не дежурно отхвърлени. А за опозицията тестът е дали може да излезе от дългогодишната инерция на празните приказки и не само да предложи реални алтернативи, но и да постигне съгласие по тях с управляващите.

И тук стана очевидна разликата между старата опозиция, затънала в празнословие, демагогия и див популизъм, и модерната опозиция в лицето на Новото време, залагаща преди всичко на отговорността пред обществото, на прагматизма и желанието да се решават конкретните проблеми на България.

Вместо скучноватото театрално опозиционерство отляво и отдясно, което с нищо не подобрява живота на българските граждани, Новото време избра национално отговорен подход – да седнем на масата на преговорите с конкретна визия, с конкретни предложения по правителствения проект за бюджет.

Направихме го, защото вярваме, че наистина България няма време за губене и всички ние сме длъжници на обществото, всички до един. Направихме го, защото сме убедени, че днес е по-важно да спасим българското образование от упадък и да осигурим достойно бъдеще за децата на България в модерния свят. Направихме го, защото не сме болни от заразата на празните приказки, която неизличимо е обхванала старата опозиция. (Ръкопляскания от ПГНВ)

И отговорният подход на Новото време даде добри плодове. Това, че успяхме да извоюваме 135 млн. лв. допълнително и 35 млн. индиректно под формата на данъчни облекчения и преференции за образованието и науката, ще се усети в следващите няколко години от всяко българско семейство. Резултатите от нашите усилия ще се материализират във всяко ремонтирано и отоплено училище, във всяка компютризирана класна стая, във всеки нов проект на българските учени, получил шанс да бъде реализиран благодарение на допълнителните бюджетни средства и данъчните облекчения, приети по предложение на Новото време.

Искам и тук е мястото да изтъкна, че ние високо оценяваме волята за диалог, демонстрирана от правителствената коалиция. Нека бъдем реалисти. Вие, уважаеми дами и господа от управляващата коалиция, можехте да прокарате бюджета и без гласовете на Новото време. Има достатъчно политически гешефтари и отляво, и отдясно, които бяха готови да спазарят негласната си подкрепа за този бюджет такъв какъвто беше първоначално, в името на своята лична изгода. Но вие, уважаеми дами и господа от НДСВ и ДПС, избрахте принципния подход – да водите предложения от Новото време в контекста на бюджета диалог за модернизация на българското образование, вместо да прокарвате бюджета на инат.

Ние вярваме, че днес, когато България не може да губи нито минута в празни приказки в стремежа си да влезе в ритъма на модерния свят, именно бюджетът не е място за безпринципно опозиционерстване. Бюджетът не е на тази или на онази партийна клика, а на всеки български гражданин. И затова наш дълг като политици е да правим всичко възможно, за да осигурим повече средства за жизнено важните за обществото сфери.

Модерната политика е политика на конкретните резултати, а не на безплодното празнодумство.

Вчера един специалист по политическите гешефти, потомствен представител на червената буржоазия, опитващ се безуспешно да излезе от тресавището на празнословието, падна дотам, че нарече, видите ли, сделка, това, че Новото време успя в диалог с управляващата коалиция да гарантира допълнителни общо 170 млн. лв. за българското образование и наука. Вероятно такова мислене е нормално за лидера на една партийна върхушка, която от 15 години благодарение на търгашество и пазарлъци тъне в иначе необяснимо охолство, което рязко контрастира с трудното ежедневие на редовите социалисти.

Но за разлика от него и подобните му Новото време разглежда политиката не като безкрайна поредица от гешефти и пазарлъци, а като служба на обществения интерес. С отговорната си позиция по отношение на този бюджет Новото време още веднъж доказа, че е партия на конкретните, прагматичните и общественополезните решения за разлика от старите партии на празните приказки.

Защото ако имаше олимпиада по празнодумство, Станишев и Михайлова щяха да са пожизнени шампиони. На глуповато елементарните подмятания, които в последните дни идват като че ли най-вече от червения ъгъл, ние казваме: в диалог с правителството ние осигурихме 170 млн. допълнително инвестиции за българското училище – за компютри, за ремонти, за транспорт на българските ученици, както и за подкрепа на българската наука.

Колко осигурихте вие? Нула!

Вашите празни приказки не топлят българските училища, не гарантират по-добро бъдеще за децата на България и не дават нова перспектива на българската наука. Просто вие не умеете това и никога не сте го умеели! Не е нужно да се връщаме към минали управления, за да го доказваме. Българските граждани помнят и знаят.

Бих искал да посоча два въпроса, по които ние ще търсим корекции в бюджета между двете четения. На първо място, смятаме, че е необходимо да бъдат отчетени в определена степен потребностите на съдебната власт от повече бюджетни средства. Тук беше казано много от Елиана Масева и основателно. Не е нормално да искаме българските следователи и въобще да има наказателно правораздаване, когато се работи в стаи с по трима-четирима човека или пишещи машини „Марица“, когато прокурорите борят престъпността с 20-годишни раздрънкани лади и т.н., докато чиновници от разни агенции, безименни, се возят на луксозни автомобили. На второ място, категорично отхвърляме предлаганата в преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон промяна в Закона за интеграция на хората с увреждания, които орязват месечните добавки за деца с трайни увреждания от 70 на 40% от минималната работна заплата и въвеждат доходни критерии за отпускане на месечна добавка за социална интеграция на хората с трайни увреждания.В заключение искам да подчертая, че основанията да подкрепим на първо четене бюджета з 2005 г. не виждаме в следните приети от правителствената коалиция предложения на Новото време, най-вече в един от основните пунктове на постигнатата обща позиция на парламентарните групи на управляващата коалиция НДСВ – ДПС и на Новото време, която гласи. След съгласуване с международния валутен фонд в Централния републикански бюджет ще бъдат предвидени допълнително 135 млн. лв. за финансиране на дейностите, определени в стратегически документи за развитие на българското образование и наука, които Министерският съвет ще предложи на Народното събрание в началото на 2005 г. при съблюдаване на следните приоритети: внедряване на информационни и комуникационни технологии, по-пълно обхващане на децата в ученическа възраст в системата на средното образование, насърчаване на българското участие в международни научни програми и проекти, повишаване на квалификацията на преподавателите, подобряване на енергийната ефективност на българските училища, оптимизиране на училищната мрежа, реализиране на програма „Конкурентна система на висшето образование“ и допълнителни средства за висшите учебни заведения.На второ място, основание да подкрепим на първо четене този бюджет с приетите нововремски предложения в данъчното законодателство, сред които бих изтъкнал: първо, въвеждането на данъчни облекчения за фирмите, даряващи компютри и периферни устройства на училища и научноизследователски институти; второ, отмяната на патентния данък за интернет клубовете, които са читалищата на модерния свят; и трето, въвеждането на отговорност на държавата за забавено възстановяване на данъчния кредит на фирмите.

Това са реални и конкретни резултати от политиката на Новото време, които българският бизнес, българската наука и всяко семейство, в което расте ученик, ще усетят постепенно през следващите години. А от празните приказки на старата опозиция ще останат само отегчението и досадата от поредния опит да бъде губено времето на България. Благодаря. (Ръкопляскания от ПГНВ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, Господин Цеков.За реплика – господин Китов.

БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин Цеков, не е хубаво един млад човек да бъде циничен, след като е доказан ренегат. Но бих искал да Ви кажа и нещо друго. Вие говорите за възраждане на българското образование, когато отвън учителите стачкуват. Казвате, че вие сте намерили пари – не вие, българският народ дава тези пари. Вие просто направихте една поредна сделка – нещо, което направихте още когато се отделихте от НДСВ, защото продължавате да бъдете патерицата на НДСВ, опитвате се само да си оправите вътрешнопартийните си проблеми с господин Панайотов и с останалите му приближени. Това е вашата дейност! Престанете да бъдете толкова циничен, защото Вашите гешефти минават, включително, когато хората нямат какво да ядат, с возене на яхти! Крайно време е да се държите малко по-прилично на тази трибуна! (Ръкопляскания от Народен съюз.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.Заповядайте за реплика, господин Кенаров. 

ПЛАМЕН КЕНАРОВ (НС): Благодаря Ви, госпожо председател.Господин Цеков, наистина сте млад човек, наистина сте тръгнал с идеята за новото време, само че няма нов морал в това ново време!Господин Цеков, в Комисията по здравеопазване, когато разглеждахме Закона за бюджета на държавата и Закона за Националната здравноосигурителна каса, вашият представител д-р Калъчев не присъстваше на заседанието, в резултат на което не можеше да се приеме нито бюджетът на държавата, нито на НЗОК. След половин час ходене по мъките по телефона и звънене той пристигна и знаете ли как гласува? Гласува „въздържал се“ и Законът за бюджета на държавата, и Законът на НЗОК не бяха приети! Една минута по-късно, след като той беше гласувал така, незнайно по какви причини поиска прегласуване и с неговия глас този бюджет мина! Това ли е новото време, новият морал? За това ли говорите вие? В рамките на една минута си сменя мнението за държавния бюджет, което ние обсъждаме пред целия народ! И в момента казвате, че раздавате пари! Чии пари раздавате? Чии – на българския народ от данъците! 

РЕПЛИКА ОТ ДПС: Поне не е сменил партията си! 

ПЛАМЕН КЕНАРОВ: Моля ви, прекратете тази голяма, мръсна демагогия и политическа игра! Това е последната година, в която този парламент съществува и ще приеме този бюджет! Бъдете малко по-честни пред българските избиратели, които ни пратиха тук! Трябва да защитаваме техните интереси, а не само личните и партийните интереси! (Ръкопляскания от Народен съюз.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Кенаров.Има ли желаещи за друга реплика? Заповядайте, господин Цеков, за дуплика. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Жалко, че няма процедурна възможност, иначе щях да отстъпя време за реплика от страна на БСП.Уважаеми господин Китов, Вие сте един възрастен човек (Оживление в залата.), преждевременно остарял, може би, но това не ми пречи да Ви уважавам.За съжаление Вашата реплика блестящо потвърди онова, което казах за олимпийските шампиони по празнодумство. Хубаво е, когато се говори, да се сочат и конкретни резултати от дейността на една политическа формация. Аз посочих това, което постигна Новото време, посочете какво сте постигнали вие и какво ще получи българското общество от вашата иначе разпалена и много симпатична пленарна дейност в залата. Що се отнася до господин Кенаров… Едва ли има смисъл точно с Вас да си говорим, не знам в момента в коя партия сте…Само ще Ви кажа, че правителствената коалиция и Новото време се споразумяха, за разлика от Вашето разбиране, не да харчат парите, а да инвестират пари в българското образование. И затова ще има стратегии, приети от Народното събрание, които да гарантират оползотворяването на тези средства така, че наистина българското образование да влезе в ХХІ век така, както заслужава всеки български гражданин и всяко българско дете. Стига празни приказки! (Ръкопляскания от Новото време.)

Обратно в „Парламентарни речи“

Реклама

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s


%d блогъра харесват това: