ЗАБРАНА ЗА КУПУВАНЕ НА АПАРТАМЕНТИ ОТ ВИСШИ ЧИНОВНИЦИ НА БЕЗЦЕНИЦА

Изказване на Борислав Цеков по повод внесения от него и група депутати от НВ законопроект за промени в Закона за държавната собственост – 1 април 2004 г. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (ПГНВ): Благодаря, господин председателю. Уважаеми народни представители, предлаганият от нас законопроект за промени в Закона за държавната собственост цели да осъвремени и уточни, прецизира някои разпоредби в действащия Закон за държавната собственост, свързани с разпореждането с държавни имоти – частна собственост, с акцент върху продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи. Предлага се, на първо място, продажбата, съответно замяната на държавни жилища, ателиета и гаражи да се извършва на базата на оценка на пазарната стойност. Оценка, която да бъде извършена от независим оценител. Доколкото съществува определено празнота в нормативната уредба относно статута, процедурите за оспорване на оценките и т.н., колеги от Икономическата комисия внесоха и доколкото знам се обсъжда, в т.ч. и в рамките на една по-широка експертна и обществена дискусия, законопроект за независимите оценители, който би дал наистина една допълнителна яснота относно статута и процедурите за оспорване на подобни оценки.На второ място, законопроектът предлага да се забрани използването на компенсаторни инструменти за заплащане изцяло или частично при такива сделки. По-нататък в законопроекта се предлага да бъдат лишени от възможността да придобиват подобни имоти лицата, заемащи висши държавни длъжности, които са изброени в изчерпателен списък. Той може да бъде както съкращаван, така и разширяван – въпрос на дискусия. В него са включени – както е предложено – членовете на Министерския съвет, заместник-министри, ръководители на държавни и изпълнителни агенции, членове на политически кабинети, директори на дирекции в администрацията на Министерския съвет, областни управители, главните секретари на парламента, на президента и на Министерския съвет като висши конституционни органи и т.н.С оглед гарантиране на интересите на дългогодишните държавни служители и служителите по трудови правоотношения в изпълнителната власт, се предвижда в допълнение към сега установените условия в Правилника за приложение на Закона за държавната собственост да се предвиди още едно условие на законово ниво – право да закупуват държавно жилище да имат служителите с поне 3-годишен стаж в съответната администрация. Становището на Консултативния съвет по законодателството – изказвайки подкрепа за такъв подход – е да се увеличи изискуемия стаж, нещо, което е напълно възможно и разумно. Ние бихме подкрепили подобни предложения. По този начин според нас, въвеждайки такъв стаж като условие, се възпрепятства възможността за закупуване на държавно жилище от служители, които обикновено са назначени по конюнктурни и много често по политически причини, тъй наречените прелетни птици в администрацията, които за година, година и половина – две работят в една администрация, но за разлика от дългогодишните служители успяват да се облагодетелстват с държавни жилища.Наред с това в Преходните разпоредби на законопроекта е направен опит да се даде някакво правно разрешение на тъй наречения жилищен скандал, който беше и продължава да е обект на изострено обществено внимание. Като вносители сме с ясното съзнание, че всяко придаване на обратна сила на подобни разпоредби, макар и по принцип допустимо, е твърде спорно от юридическа гледна точка. Дори днешният парламент е имал законодателни прецеденти, когато подобен казус – закон с обратна сила, е развалял вече сключени договори, отменяно е вече придобито право на ползване. Конкретен такъв случай беше с частните водни сдружения.Конкретно се предлага в 6-месечен срок от влизането на тези промени в сила лицата, заемащи висши държавни длъжности, които са придобили държавно жилище след 5 юли 2001 г., тоест от датата на конституиране на това Народно събрание и на това парламентарно мнозинство, на цени по-ниски от пазарните, да доплатят жилището по действителната му пазарна цена. Наред с това за случаите, при които за закупуването са използвани компенсаторни инструменти, се предлага те да бъдат възстановени на купувача, а той да доплати до действителната пазарна цена с парични средства, като по ред, определен от Министерския съвет, при неспазване на този шестмесечен срок жилището следва да бъде върнато на съответното ведомство, а на купувача възстановена първоначално заплатената цена. С оглед да се избегнат евентуални опити за заобикаляне на закона се предлага в рамките на този 6-месечен срок жилищата да не могат да бъдат прехвърляни на други лица.Смятаме, че както в този, така и в другия законопроект, внесен от колегата Даниел Вълчев и група народни представители, има достатъчно разпоредби, а и Консултативният съвет по законодателството определя като разумни и правно издържани редица от разпоредбите от внесения от нас законопроект, които биха могли да се включат в обединения законопроект, така че правната уредба в тази сфера да се осъвремени и да се създадат определени механизми, които да препятстват злоупотреби или поне съмненията за такива, пораждащи се при разпоредбата с имоти – частна държавна собственост.Подкрепяйки възможния подход, включен в проекта на колегата Вълчев – такива имоти да подлежат винаги на продажба с търг, ние държим изключително на това, което е включено в нашия законопроект – висшите длъжностни лица да бъдат изключени от кръга лица, имащи възможност да участват в подобни търгове за придобиване на имоти частна държавна собственост, докато заемат висшата държавна длъжност. Кръгът на тези длъжности може да бъде дискутиран и определен съвсем изчерпателно.

Имаме конкретни становища и по другите законопроекти, но тях ще ги изразим в хода на самата дискусия. Благодаря. (Ръкопляскания от ПГНВ)

Обратно в „Парламентарни речи“

Реклама

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s


%d блогъра харесват това: