НОВИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ ПРОМЕНИ

Реч на Борислав Цеков в парламентарния дебат по промените в Конституцията – 18 февруари 2005 г. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, уважаеми господин председателю.Уважаеми господин министър-председателю, уважаеми министри, уважаеми народни представители!

Днес наистина е един хубав празник за българската Конституция, защото второто изменение в нея не е продиктувано от кризисни обстоятелства, от злободневни проблеми или от тежки исторически превратности. То е продиктувано от националния интерес да се очертае ясна европейска перспектива на България и ясен европейски път на нашата страна към Евросъюза.

Тези изменения още един път показват, че Конституцията от юли 1991 г. е жива Конституция, Конституция, способна да отговори на основните потребности на българския национален и държавен живот.Спомням си една фраза от един американски автор преди години, в която колкото на шега, толкова и насериозно той казваше: „Ако има нещо, което да се помни от Съединените щати и след 2000 години, това са три неща: Конституцията, джазмузиката и бейзболът.“Аз не бих се наел, ако трябва да оцветим с български шарки тази фраза и да я отнесем към днешните български реалности, не бих се наел да кажа точно кои са трите неща, които ще се помнят след толкова много години. Но съм сигурен, че едно от тях е Конституцията от 1991 г. Приета в атмосфера на сгъстени политически борби, възхвалявана и отричана, Конституцията с прецизно заложения баланс между институциите, с принципите на модерния парламентаризъм, които тя съдържа, се превърна в истинска пътна карта на България през бурните времена на прехода, в една изключително важна предпоставка за стабилността на институциите в България и за институционалния континюитет. Тези 14 години, в които действа Конституцията, доказаха без съмнение, че тя е европейска дреха, с която можем и трябва да се гордеем.

Днешните изменения стават факт след един интензивен политически дебат и са резултат от националната отговорност на парламентарно представените политически сили, от приноса на всички народни представители, които активно участваха в подготовката на тези промени.

Новото време като националноотговорна и либерална политическа формация подкрепи тези промени и стана част от този впечатляващ политически консенсус, защото ние виждаме в тези изменения три основни достижения, които ще очертават пътя на България години напред.

На първо място, първото достижение е конституционализацията на европейската интеграция със залагането не само на механизъм за прехвърляне на правомощия към институциите на Европейския съюз, но и със залагането на ясни параметри и механизми, по които ще се прави европейската политика на България и които ще гарантират, че в Брюксел ще се чува обединеният глас на българските институции.

Второто основно достижение, според нас, е разширяването на икономическата свобода и за нас то е особено важно като либерална формация – разширяването на икономическата свобода, което се предвижда чрез новия Закона за земята, разбира се, съчетано с ясни гаранции за националния интерес, съдържащи се както в един бъдещ Закон за земята, който ще въведе всички необходими критерии, баланси и гаранции за земята не само като стока, както биха казали някои, но най-вече и преди всичко като национален ресурс.

И на трето място, третото основно достижение е засилването на принципите на парламентаризма. С текстовете, които задължават правителството да информира, да се отчита, да съгласува предварително своите действия на европейско ниво, там, където е необходимо правителствено представителство, още веднъж се подчертава парламентарният характер на нашата държава и се създават необходимите предпоставки да не се повтарят онези слабости, които с повече или с по-малко основание често бяха критикувани в процеса на водене на преговори за присъединяване към Европейския съюз, а именно непрозрачността, лошата комуникация между Народното събрание и правителството и в частност преговарящия екип и т.н.

Тези промени дават възможност българският парламент като всеки друг парламент на страна-членка на Европейския съюз да има своята важна и значима роля при определянето на европейската политика на България.

И в заключение и от името на Парламентарната група на Новото време бих искал да благодаря не само на всички колеги, които участваха активно в подготовката на тези промени в Комисията по промените в Конституцията, но да благодаря и за енергията на нейния председател госпожа Касабова, която направи възможното тази комисия да работи интензивно и ритмично. И днес наистина е един хубав празник за българската Конституция! Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

Реклама

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s


%d блогъра харесват това: