ПОРЕДНАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ФИЛИПИКА – ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Изказване на Борислав Цеков по повод наложеното от президента частично вето върху новия Закон за политическите партии – 19 януари 2005 г. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, бих искал още веднъж да подчертая нещо, което като че ли някои старателно се опитват да отбягнат, а именно, че сме изправени пред едно, съгласно нашия правилник, частично вето на президента. Президентът не оспорва закона по принцип, не оспорва неговата философия, не оспорва новите механизми за финансиране и контрола върху него, така както бяха приети от Народното събрание. От повече от 30 и няколко члена с 50-60 алинеи президентът на Републиката оспорва две алинеи, при това несвързани с философията на закона, а третиращи заварените политически партии. Държа да подчертая това, защото аз се надявах, че няма да бъде възпроизведена трагикомичната словесна вакханалия, с която противниците на този модерен и реформаторски закон, с псевдоюридически, свръхемоционални, понякога, за съжаление, арогантни, с размахан пръст и назидателен тон сипеха от тази трибуна какви ли не страховити упреци спрямо всяка една, подчертавам, всяка една от разпоредбите на този закон. Аз се надявах, че частичното вето на президента ще отрезви поне част от истеричните противници на този закон. Виждам, че за някои това е така и това е достойно за уважение. Отново виждаме и размахани пръсти от трибуната, назидателен тон какъв бил законът, услужливо забравяйки, че президентът с частичното си вето, оспорващо само две алинейки от този закон, по същество подкрепя философията му, това, че това е един приложим закон и т.н. Съгласен съм и е напълно основателно днес да се изразява загриженост за това, че по ред причини сме твърде напред във времето, времето става все по-сгъстено и трябва много внимателно да премислим в рамките на срока, който ще имаме за предложения, като приемем, вярвам, ветото, поне такова е становището на Парламентарната група на Новото време да уважим частичното вето на президента върху тези две алинеи, в рамките на правителствената коалиция, в рамките на едни консултации между правителствената коалиция и Новото време и всеки друг, който добронамерено иска да допринесе, добре дошъл, да предложим други текстове, които да са съобразени вече и с фактора време. Не искам да влизам в менторския тон на господин Корнезов, макар че си бях извадил някои негови приказки от дебата по закона, които президента на Републиката очевидно не подкрепя. Няма да ги цитирам. Нека да оставим емоциите и безсмислените, неоснователни спорове настрана и всеки, който иска България да има един нов и модерен Закона за партиите, който и тук подчертавам, това е големият смисъл на закона, който и президентът Георги Първанов подкрепя, слага нов ред във финансирането на партиите и контрола върху него, нека да огледаме нещата и повторно да приемем този закон след като днес уважим ветото на президента.Това е смисълът и ролята, която вярвам отговорните политици, политически сили в този парламент, уважавайки частичното вето на Георги Първанов, ще намерят за необходимо да изиграят. Всичко останало е дребнаво политиканстване, псевдоюридически – подчертавам дебело – псевдоюридически небивалици и един до голяма степен обиден за българския парламент партизанлък.Нека без повече емоции, без менторство, господин Корнезов, което не знам от висотата на какво свое положение си позволявате тук да говорите – кои млади, кои стари. Обикновено, когато липсват рационални аргументи се слага аргументът за възрастта. Аз само казвам и то най-добронамерено към това, което спомена госпожа Андреева – за стари и нови партии. Не става дума за възрастта на партията. Една партия може да е учредена вчера и пак да е стара, ако води една ретроградна, антиреформаторска, антимодерна политика. Всяка партия сама се самоидентифицира като нова или стара с политиката, която следва, затова недейте да се привиждате на база на, така да се каже, политически стаж като стар политик или като стара партия, нова партия и т.н. Ние, Нововремци, не влагаме такъв смисъл в делението стари и нови партии.Затова Парламентарната група на Новото време призовава още веднъж да подкрепим частичното вето на президента, оспорващо само тези две алинеи и в срока, който ще имаме внимателно да поработим така, че да направим закона адекватен на късите срокове, които предстоят до следващите парламентарни избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Цеков. За реплики ще имат думата господин Нихризов, господин Китов и господин Корнезов.

ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цеков!Няколко пъти подчертавахте, че сте юрист. Аз ще подчертая, че не съм юрист. И ще подчертая също, че няколко пъти Вие казахте, че алинейките, които връща президентът, нямат отношение към закона. Аз не съм чувал да има закон, в който членчета или алинейки да нямат отношение към него. И мисля като неюрист, че всички членове и всички алинеи барабар със запетайките в тях са прекалено важни в един законопроект. Това – първо.Второто нещо, което ще Ви кажа – не хората от опозицията държаха менторски тон и не те размахваха пръст. И без да съм адвокат на господин Корнезов ще кажа, че той имаше друг жест – започна от половината на закона да се държи за главата, защото успя да прочете какво е написано вътре. И за главата се хванаха и други Ваши колеги юристи, но нямаше какво да правят, защото беше направена вече сделка и подписана. И ние направихме нещо уникално, господин Цеков, спряхме държавния бюджет, за да приемем точно този закон!Така че, ако смятате, че нещо се прави на инат, то винаги има такъв резултат. И аз смятам, че не постижение на президента е, че е върнал един текст, а че това е недостатъкът, че в този закон има текстове, които и в бъдеще няма да работят. И президентът смятам, че трябваше да върне целия закон, но просто времето го вкара в тази сделка, която съществуваше между останалите политически сили.Затова аз Ви призовавам, господин Цеков, да разгледате широко ветото на президента и така да му помогнете вместо да викате „Да живее президента!“ заедно с господин Кошлуков, защото ще бъде просто нещо лековато.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.За втора реплика думата има господин Китов.

БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цеков!Моята реплика – няма частично вето. Такова понятие не съществува. И мисля, че ако трябва да разглеждаме това аз ще Ви кажа, че една от същините на въпроса е за финансирането. Две мнения няма. Но регистрацията и пререгистрацията са също от същината на всеки закон за политическите партии.И аз в моето изказване преди това се опитах да Ви кажа, че има взаимносвързани текстове, които би следвало да се разглеждат като свързани с тези алинеи.Аз се надявам, че Вие сте добър юрист и мисля, че Вие сам разбирате това. В никакъв случай не може да се твърди, че тези две алинеи са абсолютно изолирани от част на закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.За трета реплика има думата господин Корнезов, заповядайте.

ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.Уважаеми колега Цеков, понеже споменахте името ми съм длъжен тук да кажа, че това е стенографският протокол и е стр. 80. Всъщност тези две алинеи, на които е наложено вето са прочетени в редакцията на господин Борислав Цеков. (Реплики от ПГНВ: Това е предложение на Валери Цеков, не на Борислав.) Ето го! Ето, това пише. Ако стенографският протокол е неточен е друга тема, но при мен е текстът, в който Вие сте подкрепили тези две алинеи. (Шум и реплики в залата.) И тогава защо поне Вие, господин Кошлуков, не се извините на Народното събрание за приемането на тези противоконституционни текстове, защото прочетете стенографския протокол? Многократно ние сме ви предупреждавали, че тези текстове са противоконституционни, че чрез тях евентуално вие ще блокирате предстоящите парламентарни избори.И затова не е въпрос до менторски тон, а е въпрос да има чуваемост, включително и от тези, които в момента в този парламент, а и в бъдещия, са малцинство. Няма ли чуваемост – ето това е крайният резултат! Благодаря Ви.ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За дуплика имате думата, господин Цеков.Ако ще има други желаещи за изказване, това ще стане след почивката.Заповядайте, господин Цеков. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, уважаема госпожо председател. Не смятам за необходимо да отговарям на господин Нихризов, доколкото нищо от това, което той се опита да направи като реплика не беше казано от мен. Вземете стенограмата и вижте какво точно е казано.Що се отнася до репликата на господин Китов относно частичното вето – има, господин Китов, съгласно нашия правилник. Аз, за съжаление, имам предимството или недостатъка да говоря относително точно. Затова казах „частично вето съгласно нашия правилник“. Там е въведено това разграничение. Вие добре го знаете, стар парламентарист сте.Що се отнася до казаното от господин Корнезов, който не беше чел закона, когато го обсъждахме.Не е вярно, господин Китов, че е четено от господин Корнезов и това на няколко пъти ставаше ясно в хода на дискусията.  Господин Корнезов, аз не коментирам това, че Вие пак спекулирахте тук със стенограма, която не е вярна – просто е объркано и предложението на колегата Валери Цеков и приписано на мен. Няма никакво значение в крайна сметка. Аз не искам пък да се нахвърлят някакви критики, че едва ли нещо срамно е предложил Валери Цеков – колегата от НДСВ. Нека, както каза един народен представител, да не се спори за бащинство. Всички са гласували в тази зала за тези текстове. Но това, което споменах, беше за Вашия менторски тон. Вие и сега тук вероятно по навик стар от времето, когато сте бил конституционен съдия, се произнесохте безпрекословно за това, че тези текстове са противоконституционни. Радвам се, че вече в България Любен Корнезов казва кой текст е противоконституционен и кой не. Очевидно президентът обаче не е съгласен с всичко това, което господин Корнезов, господин Червеняков, госпожа Дончева, господин Миков и т.н. говориха в хода на дискусията по закона.Ето, цитирам, понеже говорим за стенограми:„Господин Любен Корнезов: Явно този текст, както и останалите, е юридически неиздържан, не е прецизен и съм убеден, че ако се приеме в този му вид целият закон ще има много проблеми“ и т.н.Това беше по всеки текст. Не мога да го пресъздам с присъщия му псевдотеатрален патос празните приказки на г-н Корнезов.Президентът Георги Първанов удря звучен шамар на тези, които оспориха текстовете, свързани с новите механизми за финансиране, със самата философия на закона„. (Шум и реплики в залата.) С философията на закона президентът е съгласен. Помислете си защо, уважаеми негови бивши съпартийци!

Реклама

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s


%d блогъра харесват това: