ПО-СИЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПАРТИЙНИТЕ ФИНАНСИ

Реч на Борислав Цеков в пленарните дебати по новия Закон за политическите партии – 5.02.2004 г. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председателю.Уважаеми народни представители, предлаганият от нас законопроект за политическите партии с основен вносител Емил Кошлуков е насочен към решаване на онези проблеми на българската политическа система, които станаха причина за безпрецедентен отлив на обществено доверие през последните години. Веднага искам да подчертая, че акцент в предлагания от нас законопроект е финансирането на партиите и създаването на ефективни механизми за контрол върху тяхната финансова дейност.

Проблемите с така нареченото сенчесто финансиране са общи проблеми за българската политическа система и аз не бих желал дискусията по тези законопроекти да се свързва с каквито и да е политически нюанси, упреци, обвинения и т.н. Нека всички заедно, осъзнавайки отговорността си, да погледнем принципно на тази материя и да се опитаме да постигнем съгласие по основните въпроси, които биха могли да модернизират нормативната уредба на българската партийна система.В предлагания от нас законопроект са предвидени следните съществени според нас изменения на действащата нормативна уредба, отнасяща се до финансирането, разходването на средства и финансовото отчитане и контрола върху него. Премахва се възможността за извършване на анонимни дарения. Премахва се възможността за финансиране на политически партии от предприятия с държавно или общинско участие над 5%. Въвежда се забрана за финансиране на партиите от търговски дружества, извършващи хазартна дейност, от религиозни организации, от нестопански организации или от предприятия в процедура по приватизация.Наред с това предлаганият законопроект предвижда и един, бих казал, твърде дискусионен въпрос, а именно приравнява възможността на партиите да осъществяват стопанска дейност до режима на нестопанските организации в обществен интерес. Тоест, само за онази стопанска дейност, която е пряко свързана с основния предмет на дейност. Подчертавам, че според нас това е дискусионен въпрос, но сме го включили, за да се коментира.

Напълно е възможно между двете четения, ако не се постигне съгласие по него, той да бъде изключен от обединения законопроект. Включили сме го като контрапункт на значително по-либералния режим, който се предлага в законопроекта на нашите колеги от Коалиция за България.

По-нататък законопроектът предвижда и критерии, по които се определя държавната субсидия, а именно предложена е формула, според която субсидията се определя като 1 процент от минималната работна заплата за страната за получен глас. Забранява се използването на получената държавна субсидия за извършване на каквато и да е стопанска дейност. Създава се ясен регламент за разходване на средствата на партиите – за изборни цели, за осигуряване на административните нужди на партийните структури, организационни разходи по провеждане на мероприятия и други присъщи на политическата дейност разходи.Що се отнася до контролните механизми, предвижда се задължение за всяка една партия да определи конкретно лице, което да носи персонална отговорност за законосъобразното събиране и разходване на средствата. Някъде на Запад ги наричат ковчежници, ние тук естествено не прибягваме до такива терминологии.На следващо място, осигуряване на публичност на извадки от финансовите отчети чрез задължение за партиите да публикуват отчетите си в поне един национален ежедневник. Предвижда се и възможност за финансов контрол от специализираните данъчни органи и заедно с това аналогично на режима на нестопанските организации, регистрирани в обществен интерес, при достигане на определени прагове от финансови приходи си предвижда независим финансов одит на политическите партии.

С оглед публичността и прозрачността е предвидено резултатите от проверките на Сметната палата да бъдат публикувани в интернет. Предвидено е също така Сметната палата да издава удостоверение за своевременно внесени финансови отчети, които се предлага да бъдат едно от изискванията за регистриране на политическата партия за участие в избори от съответната централна избирателна комисия.Предвидено е, когато се констатира придобиване или разходване на средства по незаконосъобразен начин или пък непредставяне на отчет пред Сметната палата, или несвоевременно представяне, партията да загуби правото си на държавна субсидия до следващите избори.Наред с това законопроектът третира и един друг въпрос, свързан с, понякога през годините, безразборното раздаване на държавни и общински имоти на отдавна загубили политическата си и обществена значимост политически субекти.

В законопроекта се предлага в шестмесечен срок да бъдат прекратени договорите за ползване на такива държавни или общински имоти с онези политически партии, които не са регистрирали кандидатски листи в последните парламентарни избори или са получили под 1% от гласовете при две поредни участия в избори, били те местни, президентски или парламентарни.

Като вносители не смятаме, че трябва да се брани всяка алинея на този законопроект. За нас е важен принципът и ние сме готови да дискутираме по всеки един от основните механизми за осигуряване на прозрачност и ефективен контрол върху финансирането на партиите. Надявам се, че тези законопроекти, след като бъдат обединени за второ четене, ще бъдат приети с максимално широко съгласие, защото модернизацията на партийната ни система минава и през този закон, той е част от цялостен пакет, в това число за избирателната система, за референдумите и т.н., който би променил облика на българските политици, на българските институции, ако щете, би променил отношенията между граждани и управляващи. Благодаря Ви, господин председател. (Ръкопляскания от ПГНВ)

Обратно в „Парламентарни речи“

Реклама

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s


%d блогъра харесват това: