Archive for октомври, 2007

ПАРЛАМЕНТАРНО „ПРЕСТЪПЛЕНИЕ“ И НАКАЗАНИЕ

октомври 2, 2007

Процедурно изказване на Борислав Цеков, предизвикано от лъжлива декларация на Димитър Дъбов от БСП – 19 ноемри 2004 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За процедурно предложение думата има господин Борислав Цеков.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, госпожо председател. Моето процедурно предложение е свързано с молба към Вас – а именно да наложите, съобразно правилника, наказание на един народен представител, който си позволи, изричайки нахални лъжи от трибуната на парламента, да обиди цяла една парламентарна група, в случая на Новото време.

ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Това е обяснение, а не е процедура.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ: Когато се лъже от парламентарната трибуна, се обижда и Народното събрание като институция. Аз Ви моля да наложите наказание на господин Димитър Дъбов от БСП, който нахално излъга, че Новото време е гласувало срещу заплатите на хората от „Булгартабак Хасково“. Ще Ви връча разпечатката от гласуването, която ясно доказва, че единодушно Новото време е гласувало в подкрепа на хората. Моля Ви, въз основа на това единствено и най-ясно доказателство, че господин Димитър Дъбов лъже, да му наложите наказание. Надявам се, че всеки народен представител ще подкрепи морално това наказание, защото в парламента няма място за демагози и за лъжци. (Шум и реплики от залата.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Оказва се, че трябва да наложа две дисциплинарни наказания в момента.Първото е на господин Дъбов въз основа на справката, че е изнесъл невярна информация. Второто е на господин Борислав Цеков, че наруши правилника и иска лично обяснение сега, а не в края на парламентарния контрол.

Обратно в „Парламентарни речи“

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛИБЕРАЛНИЯ АЛИАНС

октомври 2, 2007

Реч на Борислав Цеков в дебатите по промените в кабинета – 23 февруари 2005 г.

 БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър-председателю, уважаеми министри, уважаеми народни представители! Парламентарната група на Новото време оценява положително предложените от министър-председателя структурни и персонални промени в Министерския съвет. Ние ще ги подкрепим категорично, защото тези промени не са самоцелни, а рационални и реалистични. Макар и малко закъснели, те са безусловно необходими. Нещо повече, тези промени са продиктувани от една обща цел, обединила трите политически сили – Новото време, НДСВ и ДПС, а именно да се гарантира политическата стабилност и да се направи възможното за преодоляване на някои негативи и подобряване на управлението в конкретни сектори. Това е важна предпоставка за постигане на стратегическата цел на либералния алианс – нов мандат на либералното управление на страната. Тези промени са резултат от националноотговорния подход и волята на партиите от либералния алианс да решават проблемите на страната чрез конструктивен политически диалог. Именно политическите преговори и диалогът в името на националния интерес са европейска норма за отговорно политическо поведение. Новото време, НДСВ и ДПС демонстрираха по впечатляващ начин, че тази европейска норма се прилага пълноценно в България. И то в противовес на безогледната конфронтация и на деструктивните политически упражнения на политици, затънали в дебрите на махленското политиканстване, стремящи се да профанизират европейския начин за правене на политика и да внушат на обществото, че преговорите, видите ли, били пазарлъци, а диалогът, видите ли, бил търговия.Според този тип политици и техните клоакьори политика е само кресливото отрицание и празните приказки. Но българските граждани отдавна са изморени от подобно пещерно мислене, което с нищо, с нищо не подобрява живота на България. И точно затова тези политици са в опозиция и още дълго ще бъдат в опозиция. На тях пожелавам да направят за доброто на България поне една стотна от това, което заедно или поотделно са направили Новото време, НДСВ и ДПС. (Ръкопляскания НДСВ, ДПС и НВ) Мнозина през последните дни развихриха една недостойна словесна вакханалия, наситена с истерична злоба и лични нападки. Новото време няма да се поддаде на тези евтини провокации и няма да им отвърне. Няма да хвърлим камък срещу клеветниците и словоблудците. Те не заслужават дори това. Старите политици от старите партии няма да успеят да надянат своите стари дрехи на Новото време, защото тези стари дрехи са пропити с безпринципното разбиране за политиката като далавера. (Оживление в опозицията.) За Новото време обаче политиката е служба на обществения интерес. И на предстоящите избори българските граждани ще оценят това по достойнство. Ще кажа нещо обаче на онези фалшиви пророци, които отдавна са затънали в тинята на собствената си идейна нищета и днес не се свенят да жонглират с думите „политически морал“, без да познават тяхното европейско съдържание. (Възгласи от опозицията: „Е-е-е!“.) Моралът в политиката е тъждествен със защитата на националния интерес. Добро и морално е само това политическо действие или решение, което отговаря на националните интереси. Не на партийните, груповите или личните, а националните. Новото време, НДСВ и ДПС се обединиха в защита на обществения и национален интерес България да продължи уверено по своя европейски път. Ние, партиите от либералния алианс, защитихме националния интерес и изведохме страната от задънената улица, към която ни тласкаше липсата на последователна воля за диалог у останалата тогава, към този момент в малцинство, правителствена коалиция, неспособността на раздробената опозиция да излъчи ясна управленска алтернатива и хазартното желание на СДС да хвърли България към предсрочни избори дори с цената на забавяне на членството ни в Европейския съюз. В тази ситуация единственото европейско политическо решение, отговарящо на националния интерес, беше либералните политически сили да си подадат ръка и да възстановят политическото мнозинство в парламента.Така ние преодоляхме естествените различия, които имаме по някои въпроси, загърбихме, ако щете, и емоционални горчилки и напрежения, родени от мелницата на политическото всекидневие. Всяка от трите партии извървя своя път и в името на това България да остане стабилна, да се приемат необходимите конституционни и законодателни промени, свързани с членството ни в Европейския съюз, както и да се подобри управлението чрез корекции в изпълнителната власт, беше подписано Споразумение за разширяване на управляващата коалиция и за взаимодействие между Новото време, НДСВ и ДПС на всички нива на законодателната и изпълнителната власт.По този начин, защитавайки на дело такъв фундаментален национален интерес като членството в Европейския съюз, Новото време, НДСВ и ДПС демонстрираха не само политическа отговорност, но и висок политически морал.Новото време споделя отговорността за управлението, включвайки се в Министерския съвет не с експертно, а с ярко политическо присъствие чрез една от емблематичните фигури на Новото време – лидерът на Парламентарната група на партията господин Мирослав Севлиевски. (Възгласи: „Е-е-е!“ в опозицията.) Днес пред прага на Европейския съюз България повече от всякога има нужда от диалог и съгласие, защото само с общи и градивни усилия ще съумеем да посрещнем предизвикателствата на европейското ни бъдеще. (Неразбираема реплика от място на народния представител Петър Мутафчиев.) Днес няма нужда, господин Мутафчиев, от дребнави и овехтели партийни страсти, а от държавническа мисъл и управленска отговорност, които ще позволят, първо, ускорено да компенсираме изоставането в жизнения стандарт на България в сравнение със страните на Европейския съюз; второ, да създадем такава социалноикономическа среда и законодателна рамка, която да засили имунната система на българския бизнес и да му даде сили да устои на общия конкурентен натиск в общия европейски пазар; и трето, не на последно място, ще позволят българският глас в Брюксел да звучи силно и убедително. Това ще стане само ако този глас е обединеният глас на българските институции, провеждащи една националноотговорна политика.

Ето защо България има нужда от нов мандат на либералното управление на страната. И Новото време е решено твърдо да даде своя принос за това. Голямата цел днес е не просто българският трикольор да се вее над институциите на Европейския съюз, да се вее гордо, българските граждани да се чувстват граждани на Европа по доходи, по жизнен стандарт и социални придобивки. Ние, Нововремци, сме убедени, че в името на тази голяма цел партиите от либералния алианс ще преодолеят всякакво изпитание, ще загърбят всякаква тяснопартийна амбиция и ще изпълнят дълга си към хората. Защото нашата кауза е модерна България. Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания от мнозинството.)

Обратно в „Парламентарни речи“

ПАРЛАМЕНТАРНА ФИЛИПИКА С ИВО АТАНАСОВ (БСП) ЗА „НОВОДОМЦИТЕ” ОТ ВЛАСТТА СРЕЩУ КОИТО „НОВОТО ВРЕМЕ” ВНЕСЕ ЗАКОНОПРОЕКТ

октомври 2, 2007

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: От името на парламентарна група има думата господин Атанасов.

ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.Уважаеми дами и господа, ще направя едно изявление от името на Парламентарната група на Коалиция за България. Ще припомня първите дни на сегашното Народно събрание, когато колегите Георги Божинов и Михаил Миков внесоха точка в проекта за дневния ред за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на решенията, които правителството на Иван Костов е вземало от април до юли 2001 г., тоест през периода, през който българският парламент не действаше и кабинетът е бил извън сферата на парламентарния контрол.На 18 юли 2001 г., държейки в едната ръка „Приказка за стълбата“ на Христо Смирненски с мотото, че тя е написана за всеки, който ще каже: „Това не се отнася до мен“, председателят на Народното събрание с другата ръка намери процедурна вратичка да не подложи на гласуване това предложение на народните представители Георги Божинов и Михаил Миков. На 25 юли 2001 г. от името на Парламентарната група на Коалиция за България Георги Божинов отново предложи в дневния ред да бъде включена точка за създаване на временна парламентарна анкетна комисия, която да разследва периода от дейността на правителството на Иван Костов между стария и новия парламент. Гласуват 45 народни представители от Коалиция за България „за“, ОДС се въздържа, ДПС се въздържа и 3 народни представители от НДСВ гласуват „за“. Но това не са господата Цеков, Кошлуков и Севлиевски. Това са господата Борислав Спасов, Иван Козовски и Николай Чуканов. Ние приветстваме законопроекта, който представителите на „Новото време“ внесоха вчера в деловодството, и който се стреми по определен начин да реши този въпрос, въпреки че има юридически спор дали той може да действа със задна дата.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Може, може!

ИВО АТАНАСОВ: Но, ако народните представители от новото време бяха упражнили своето влияние още тогава – на 25 юли 2001 г. – да се избере такава комисия, да се види механизмът, по който се раздават жилища на ниски цени, да се види начинът, по който един кабинет може да облагодетелства своите служители с апартаменти на ниска цена, купени с компенсаторни записи, ако това беше направено, господин Цеков, нямаше да има нужда днес от Вашия проектозакон. Нямаше вашето правителство да повтори тази практика и нямаше Вие да се изявявате като морален коректив и да се делите на новодомци и на нововремци. (Ръкопляскания от Коалиция за България.) А това не е и възможно, защото, когато нововремците се качват на яхтите около Монте Карло или прескачат до Лондон, както ние прескачаме до избирателния си район, тогава новодомците се изявяват като морален коректив вътре в НДСВ. Когато пък новодомците се разширят в новите си апартаменти, нововремците изземват тяхната роля и се изживяват като морален коректив вътре в НДСВ. Е, тази игра на морал омръзна на българския избирател.Тогава, на 25 юли 2001 г. господин Божинов каза от тази трибуна: „Уважаеми дами и господа от НДСВ! Гласувайте за тази комисия, защото ако ние замълчим по този въпрос, утре хората ще кажат, че и едните, и другите, и третите са от една и съща порода“. И вие, идвайки в името на новия морал, действително доведоха хората до такова състояние, да казват „тия горе“ и да не правят никаква разлика между позициите, които има една или друга парламентарна група и между становището и поведението, което има един или друг народен представител.Така че катастрофира и новото време, и новият морал. И това е нашето основание да търсим скъсяване на пътя към следващото Народно събрание. Но тук има някои въпроси, които са изключително важни и които поставих в питанията си към господин министъра. В България са раздадени сигурно над един милион ведомствени жилища, такава беше практиката. Но от един момент започва раздаването на жилища срещу компенсаторни механизми. И това е задължение на Министерския съвет – да състави списък на тези жилища, които ще бъдат търгувани срещу компенсаторни записи. И това е списък не на Министерския съвет, господин министър, за да ни отговаряте само за жилищата, раздадени от кабинета. Това е списък на Министерския съвет за всички жилища, които ще се търгуват с компенсаторни инструменти. Такъв списък, както признава господин министърът, няма и до ден-днешен.Първо, по този начин се ощетяват многобройните притежатели на компенсаторни инструменти – тези, на които не може да бъде възстановена собствеността в реални граници, получават едни хартийки и с тези хартийки не могат да направят нищо.Второ, създава се една привилегия за висши чиновници, за служители в министерствата, за политици – една привилегия да купуват на ниски цени и с компенсаторни записи жилища в най-хубавите райони на София.Тази практика трябва да бъде сменена. Българският парламент и българската политика трябва да престанат да бъдат място за облагодетелстване. Нашият народ имаше големи надежди, че това ще се случи в Тридесет и деветото Народно събрание Тези надежди обаче не се оправдаха. Ето още едно основание да внасяме вот на недоверие. Ето още един мотив да искаме предсрочни избори. Ето още един аргумент да искаме да скъсим пътя до следващото Народно събрание – тогава, когато ще бъде прекъсната тази серия от десни управления на ОДС и на НДСВ, които, както видяхме, правят едно и също нещо и управляват по един и същи начин, и се обогатяват еднакво от властта. Тази дясна серия трябва да бъде прекъсната. България има нужда от нова политика и тази нова политика може да бъде реализирана от българската левица. Благодаря. (Шум и реплики в залата. Ръкопляскания от Коалиция за България.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата от името на парламентарна група, господин Цеков. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, драги колега Атанасов, когото уважавам! Аз разбирам вашата болка, че БСП отново тича след събитията и дори като опозиция не е пълноценна. Вие като управляващи бяхте непълноценни. Сега се оказва, че Новото време понякога е и по-голяма опозиция от вас. И разбирам, че от това ви боли. Нормално е. Ако вие бяхте внесли законопроект тогава, вместо да искате празни приказки, ако вие бяхте предприели конкретни действия, може би щяхте да намерите и парламентарна подкрепа. Но говорейки, че ние внасяме законопроект само за времето на нашето управление, за тези случаи, когато имаме продадени жилища в периода от 5 юли 2001 г., вие забравяте нещо друго. Ние постъпваме коректно и отговорно, разсъждавайки, критикувайки и търсейки истината за нашето управление. Вие обаче не се интересувате от вашето управление, а търсите управлението на СДС! Че малко ли жилища бяха раздадени по времето на Виденов? Че малко ли бяха раздадени по времето на Луканов? Предложете и направете анкетна комисия и ще се провери. Аз мога да ви кажа, но не бих го направил. Предложете анкетна комисия за управлението на БСП и тогава потърсете подкрепа. Това лицемерие и този опит за политизиране на иначе значим обществен въпрос е нещо, което е неприемливо – нито за нас, а вярвам, и за другите парламентарни групи.Въпреки уважението ми към Вас лично и към всички останали колеги, не мога да приема такива евтини спекулации! Новото време не е катастрофирало, за разлика от БСП, която катастрофира преди няколко години. Вярвам, че ще се възстанови от катастрофата, но недейте да търсите под вола теле! Недейте да търсите под вола теле, защото ще се окаже, че Новото време не само не катастрофира по Вашите думи, а Новото време ще бъде наистина носител на новия морал в българската политика.

И тъй като говорите много често за подкрепа, търсите Новото време, разбирам, че го приемате като значим фактор, то е така – ето тук, от трибуната ви казвам: ако в БСП има отговорни и откровени политици, подкрепете онези закони, които ще реформират политическата система, така че да няма подобни случаи. Подкрепете мажоритарното начало, вместо да се снишавате и да търсите всякакви други измислени основания, за да нарушавате ваши партийни решения, които, ако не се лъжа, имате, за да подкрепите такова мажоритарно начало. Подкрепете Закона за референдумите, подкрепете прозрачните правила за финансиране на партиите, както го направихте с проекта на колегата Радоев, и тогава можем да търсим подкрепа, но иначе нямаме база за разговор. Останалото са празни приказки! (Ръкопляскания от НДСВ.)

Обратно в „Парламентарни речи“

ПЪРВАТА ПОПРАВКА В КОНСТИТУЦИЯТА – 2003 г.

октомври 2, 2007

Реч на Борислав Цеков в дебатите по първата поправка в Конституцията – 3 септември 2003 г.  

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НДСВ):

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър на правосъдието, уважаеми народни представители! Моите колеги от Парламентарната група на НДСВ обстойно и задълбочено се спряха на конкретния смисъл и съдържание на предлаганите конституционни текстове. Ето защо аз бих искал, макар и в едри щрихи, да се опитам да очертая обществено-политическия контекст, в който се стигна и до тези промени.

Преди време един американски автор колкото на шега, толкова и на сериозно писа: „Има само три неща, с които Америка ще бъде известна и след 2000 години – Конституцията, джаз-музиката и бейзбола“. Ако оцветим тази фраза с български шарки и я отнесем към годините след 1989, без съмнение едно от нещата, които ще се помнят, е Конституцията от юли 1991 г. Възхвалявана и отричана, приета в атмосфера на остри политически сблъсъци, тази Конституция без съмнение е европейска дреха, с която трябва да се гордеем. Тя се превърна в трайна основа на демократичните промени, направи ги необратими и стана пример за много държави от Централна и Източна Европа, които заимстваха от българския конституционен опит по-късно.

Тази Конституция естествено, като всяка друга, носи в себе си и ентусиазма, и противоречията, и въжделенията, и опасенията на своето време и на конкретния обществено-политически и исторически контекст. Но, поглеждайки назад към изминалите вече 12 години от онзи 13 юли 1991 г., когато беше обнародвана Конституцията на Република България не можем да не изтъкнем огромната положителна и стабилизираща роля, която тя изигра за нашия държавен живот през бурните времена на понякога мъчителните демократични преобразования. Колко много острастени политически борби и институционални междуособености бяха преодолени и канализирани, благодарение на умело заложения баланс и механизми за взаимно сдържане на трите разделени, но взаимодействащи си власти.И заради всичко това днес, както и други колеги отбелязаха, не можем да не отдадем дължимото на тези 313 народни представители от Седмото Велико Народно събрание, които проявиха не само държавническа отговорност, но, бих казал и политическо мъжество, приемайки новата Конституция в една изключително сложна политическа обстановка. Много от тях бяха с ясното съзнание, че изпълнявайки тази историческа мисия, превратностите на времето ще ги накара предсрочно да сложат край на своята политическа кариера, но въпреки това, пренебрегвайки личните си интереси и амбиции те с достойнство изпълниха тази историческа мисия.

Дължимото трябва да отдадем и на онези, които тогава отричаха Конституцията, а някои обзети от политическа бесовщина, дори я обругаваха. Защото с тяхната, макар и крайно радикална позиция, те стимулираха и ускориха приемането на основния ни закон. Показателно е между другото, че някои от тях впоследствие през годините преосмислиха своите позиции.

Днес сме изправени не просто пред един законопроект, пред важен държавен и обществен акт – първата след 12 години конституционна промяна. Промяна, която ще се превърне в цялостна конституционна реформа, когато по-късно приемем и обусловените от процеса на евроинтеграция конституционни институти на трансфера на национален суверенитет, комплекса от въпроси, свързани с така нареченото европейско гражданство, продажбата на земеделска земя на чуждестранни граждани и прочие.

За да стигнем до този приет с консенсус във Временната конституционна комисия проект, всички политически сили имат своята политическа заслуга и извървяха своя път. Някои тръгнаха от тоталното отрицание на всяка идея за конституционна промяна. Други трябваше да преодолеят стремежа си, според мен необоснован, за радикална ревизия, подменяща установения конституционен модел и съотношение между властите. Управляващото мнозинство от своя страна – смятам това за много съществен факт – успя не само да поеме инициативата в този процес, но и да го доведе до един успешен краен продукт, който всички ние обсъждаме днес. Предлаганият пакет от промени, засягащ ключови постановки като имунитета, несменяемостта и мандатността на магистратурата, ще постави началото на така очакваната реформа на съдебната власт, която трябва да гарантира на гражданите справедливо и бързо съдопроизводство и да ограничи корупционните предпоставки в съда, прокуратурата и следствието.

Искам категорично да опровергая някои заблуди, които циркулират из общественото пространство като кажа, че този важен акт не е предизвикан от каквито и да било външни внушения или доморасла чиновническа припряност. Българските политически сили и Тридесет и деветото Народно събрание извършват тези промени, за да отговорят на една ясна обществена необходимост. Извършват ги своевременно и не по станахановски, а с държавническа отговорност и конституционно достойнство. Те са резултат от широка обществена и политическа дискусия, която трябва да продължи и до окончателното приемане на трето четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията.

Днес, а и не само днес, се говори за много други промени в бъдеще. Това е неизбежно, както смъртта и данъците, както находчиво е отбелязал Бенджамин Франклин след приемането на Американската конституция. Нашият основен закон ще се развива и обогатява, за да отразява променящите се социални политически реалности в България. Но категоричното ми убеждение е, че каквито и промени да се правят, те не бива да засягат основните ценности и принципи в Конституцията от юли 1991 г., парламентарният характер на нашата република и установения баланс между властите.

Днес е голям ден за българската Конституция. Затова бих искал в онзи конструктивен дух, в който работи Временната комисия по промените в Конституцията, да припомня, и с това да завърша, думите на Стефан Стамболов, които би трябвало да ни водят и сега: „Дребните свои несъгласия и разлики на мненията да оставим настрана и да ги пожертваме пред олтара на Отечеството“. Призовавам всички да направим това, защото днес наистина е един голям ден за българската Конституция. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

Обратно в „Парламентарни речи“

ПОРЕДНАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ФИЛИПИКА – ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

октомври 2, 2007

Изказване на Борислав Цеков по повод наложеното от президента частично вето върху новия Закон за политическите партии – 19 януари 2005 г. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, бих искал още веднъж да подчертая нещо, което като че ли някои старателно се опитват да отбягнат, а именно, че сме изправени пред едно, съгласно нашия правилник, частично вето на президента. Президентът не оспорва закона по принцип, не оспорва неговата философия, не оспорва новите механизми за финансиране и контрола върху него, така както бяха приети от Народното събрание. От повече от 30 и няколко члена с 50-60 алинеи президентът на Републиката оспорва две алинеи, при това несвързани с философията на закона, а третиращи заварените политически партии. Държа да подчертая това, защото аз се надявах, че няма да бъде възпроизведена трагикомичната словесна вакханалия, с която противниците на този модерен и реформаторски закон, с псевдоюридически, свръхемоционални, понякога, за съжаление, арогантни, с размахан пръст и назидателен тон сипеха от тази трибуна какви ли не страховити упреци спрямо всяка една, подчертавам, всяка една от разпоредбите на този закон. Аз се надявах, че частичното вето на президента ще отрезви поне част от истеричните противници на този закон. Виждам, че за някои това е така и това е достойно за уважение. Отново виждаме и размахани пръсти от трибуната, назидателен тон какъв бил законът, услужливо забравяйки, че президентът с частичното си вето, оспорващо само две алинейки от този закон, по същество подкрепя философията му, това, че това е един приложим закон и т.н. Съгласен съм и е напълно основателно днес да се изразява загриженост за това, че по ред причини сме твърде напред във времето, времето става все по-сгъстено и трябва много внимателно да премислим в рамките на срока, който ще имаме за предложения, като приемем, вярвам, ветото, поне такова е становището на Парламентарната група на Новото време да уважим частичното вето на президента върху тези две алинеи, в рамките на правителствената коалиция, в рамките на едни консултации между правителствената коалиция и Новото време и всеки друг, който добронамерено иска да допринесе, добре дошъл, да предложим други текстове, които да са съобразени вече и с фактора време. Не искам да влизам в менторския тон на господин Корнезов, макар че си бях извадил някои негови приказки от дебата по закона, които президента на Републиката очевидно не подкрепя. Няма да ги цитирам. Нека да оставим емоциите и безсмислените, неоснователни спорове настрана и всеки, който иска България да има един нов и модерен Закона за партиите, който и тук подчертавам, това е големият смисъл на закона, който и президентът Георги Първанов подкрепя, слага нов ред във финансирането на партиите и контрола върху него, нека да огледаме нещата и повторно да приемем този закон след като днес уважим ветото на президента.Това е смисълът и ролята, която вярвам отговорните политици, политически сили в този парламент, уважавайки частичното вето на Георги Първанов, ще намерят за необходимо да изиграят. Всичко останало е дребнаво политиканстване, псевдоюридически – подчертавам дебело – псевдоюридически небивалици и един до голяма степен обиден за българския парламент партизанлък.Нека без повече емоции, без менторство, господин Корнезов, което не знам от висотата на какво свое положение си позволявате тук да говорите – кои млади, кои стари. Обикновено, когато липсват рационални аргументи се слага аргументът за възрастта. Аз само казвам и то най-добронамерено към това, което спомена госпожа Андреева – за стари и нови партии. Не става дума за възрастта на партията. Една партия може да е учредена вчера и пак да е стара, ако води една ретроградна, антиреформаторска, антимодерна политика. Всяка партия сама се самоидентифицира като нова или стара с политиката, която следва, затова недейте да се привиждате на база на, така да се каже, политически стаж като стар политик или като стара партия, нова партия и т.н. Ние, Нововремци, не влагаме такъв смисъл в делението стари и нови партии.Затова Парламентарната група на Новото време призовава още веднъж да подкрепим частичното вето на президента, оспорващо само тези две алинеи и в срока, който ще имаме внимателно да поработим така, че да направим закона адекватен на късите срокове, които предстоят до следващите парламентарни избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Цеков. За реплики ще имат думата господин Нихризов, господин Китов и господин Корнезов.

ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цеков!Няколко пъти подчертавахте, че сте юрист. Аз ще подчертая, че не съм юрист. И ще подчертая също, че няколко пъти Вие казахте, че алинейките, които връща президентът, нямат отношение към закона. Аз не съм чувал да има закон, в който членчета или алинейки да нямат отношение към него. И мисля като неюрист, че всички членове и всички алинеи барабар със запетайките в тях са прекалено важни в един законопроект. Това – първо.Второто нещо, което ще Ви кажа – не хората от опозицията държаха менторски тон и не те размахваха пръст. И без да съм адвокат на господин Корнезов ще кажа, че той имаше друг жест – започна от половината на закона да се държи за главата, защото успя да прочете какво е написано вътре. И за главата се хванаха и други Ваши колеги юристи, но нямаше какво да правят, защото беше направена вече сделка и подписана. И ние направихме нещо уникално, господин Цеков, спряхме държавния бюджет, за да приемем точно този закон!Така че, ако смятате, че нещо се прави на инат, то винаги има такъв резултат. И аз смятам, че не постижение на президента е, че е върнал един текст, а че това е недостатъкът, че в този закон има текстове, които и в бъдеще няма да работят. И президентът смятам, че трябваше да върне целия закон, но просто времето го вкара в тази сделка, която съществуваше между останалите политически сили.Затова аз Ви призовавам, господин Цеков, да разгледате широко ветото на президента и така да му помогнете вместо да викате „Да живее президента!“ заедно с господин Кошлуков, защото ще бъде просто нещо лековато.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.За втора реплика думата има господин Китов.

БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цеков!Моята реплика – няма частично вето. Такова понятие не съществува. И мисля, че ако трябва да разглеждаме това аз ще Ви кажа, че една от същините на въпроса е за финансирането. Две мнения няма. Но регистрацията и пререгистрацията са също от същината на всеки закон за политическите партии.И аз в моето изказване преди това се опитах да Ви кажа, че има взаимносвързани текстове, които би следвало да се разглеждат като свързани с тези алинеи.Аз се надявам, че Вие сте добър юрист и мисля, че Вие сам разбирате това. В никакъв случай не може да се твърди, че тези две алинеи са абсолютно изолирани от част на закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.За трета реплика има думата господин Корнезов, заповядайте.

ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.Уважаеми колега Цеков, понеже споменахте името ми съм длъжен тук да кажа, че това е стенографският протокол и е стр. 80. Всъщност тези две алинеи, на които е наложено вето са прочетени в редакцията на господин Борислав Цеков. (Реплики от ПГНВ: Това е предложение на Валери Цеков, не на Борислав.) Ето го! Ето, това пише. Ако стенографският протокол е неточен е друга тема, но при мен е текстът, в който Вие сте подкрепили тези две алинеи. (Шум и реплики в залата.) И тогава защо поне Вие, господин Кошлуков, не се извините на Народното събрание за приемането на тези противоконституционни текстове, защото прочетете стенографския протокол? Многократно ние сме ви предупреждавали, че тези текстове са противоконституционни, че чрез тях евентуално вие ще блокирате предстоящите парламентарни избори.И затова не е въпрос до менторски тон, а е въпрос да има чуваемост, включително и от тези, които в момента в този парламент, а и в бъдещия, са малцинство. Няма ли чуваемост – ето това е крайният резултат! Благодаря Ви.ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За дуплика имате думата, господин Цеков.Ако ще има други желаещи за изказване, това ще стане след почивката.Заповядайте, господин Цеков. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, уважаема госпожо председател. Не смятам за необходимо да отговарям на господин Нихризов, доколкото нищо от това, което той се опита да направи като реплика не беше казано от мен. Вземете стенограмата и вижте какво точно е казано.Що се отнася до репликата на господин Китов относно частичното вето – има, господин Китов, съгласно нашия правилник. Аз, за съжаление, имам предимството или недостатъка да говоря относително точно. Затова казах „частично вето съгласно нашия правилник“. Там е въведено това разграничение. Вие добре го знаете, стар парламентарист сте.Що се отнася до казаното от господин Корнезов, който не беше чел закона, когато го обсъждахме.Не е вярно, господин Китов, че е четено от господин Корнезов и това на няколко пъти ставаше ясно в хода на дискусията.  Господин Корнезов, аз не коментирам това, че Вие пак спекулирахте тук със стенограма, която не е вярна – просто е объркано и предложението на колегата Валери Цеков и приписано на мен. Няма никакво значение в крайна сметка. Аз не искам пък да се нахвърлят някакви критики, че едва ли нещо срамно е предложил Валери Цеков – колегата от НДСВ. Нека, както каза един народен представител, да не се спори за бащинство. Всички са гласували в тази зала за тези текстове. Но това, което споменах, беше за Вашия менторски тон. Вие и сега тук вероятно по навик стар от времето, когато сте бил конституционен съдия, се произнесохте безпрекословно за това, че тези текстове са противоконституционни. Радвам се, че вече в България Любен Корнезов казва кой текст е противоконституционен и кой не. Очевидно президентът обаче не е съгласен с всичко това, което господин Корнезов, господин Червеняков, госпожа Дончева, господин Миков и т.н. говориха в хода на дискусията по закона.Ето, цитирам, понеже говорим за стенограми:„Господин Любен Корнезов: Явно този текст, както и останалите, е юридически неиздържан, не е прецизен и съм убеден, че ако се приеме в този му вид целият закон ще има много проблеми“ и т.н.Това беше по всеки текст. Не мога да го пресъздам с присъщия му псевдотеатрален патос празните приказки на г-н Корнезов.Президентът Георги Първанов удря звучен шамар на тези, които оспориха текстовете, свързани с новите механизми за финансиране, със самата философия на закона„. (Шум и реплики в залата.) С философията на закона президентът е съгласен. Помислете си защо, уважаеми негови бивши съпартийци!

ЗАБРАНА ЗА КУПУВАНЕ НА АПАРТАМЕНТИ ОТ ВИСШИ ЧИНОВНИЦИ НА БЕЗЦЕНИЦА

октомври 2, 2007

Изказване на Борислав Цеков по повод внесения от него и група депутати от НВ законопроект за промени в Закона за държавната собственост – 1 април 2004 г. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (ПГНВ): Благодаря, господин председателю. Уважаеми народни представители, предлаганият от нас законопроект за промени в Закона за държавната собственост цели да осъвремени и уточни, прецизира някои разпоредби в действащия Закон за държавната собственост, свързани с разпореждането с държавни имоти – частна собственост, с акцент върху продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи. Предлага се, на първо място, продажбата, съответно замяната на държавни жилища, ателиета и гаражи да се извършва на базата на оценка на пазарната стойност. Оценка, която да бъде извършена от независим оценител. Доколкото съществува определено празнота в нормативната уредба относно статута, процедурите за оспорване на оценките и т.н., колеги от Икономическата комисия внесоха и доколкото знам се обсъжда, в т.ч. и в рамките на една по-широка експертна и обществена дискусия, законопроект за независимите оценители, който би дал наистина една допълнителна яснота относно статута и процедурите за оспорване на подобни оценки.На второ място, законопроектът предлага да се забрани използването на компенсаторни инструменти за заплащане изцяло или частично при такива сделки. По-нататък в законопроекта се предлага да бъдат лишени от възможността да придобиват подобни имоти лицата, заемащи висши държавни длъжности, които са изброени в изчерпателен списък. Той може да бъде както съкращаван, така и разширяван – въпрос на дискусия. В него са включени – както е предложено – членовете на Министерския съвет, заместник-министри, ръководители на държавни и изпълнителни агенции, членове на политически кабинети, директори на дирекции в администрацията на Министерския съвет, областни управители, главните секретари на парламента, на президента и на Министерския съвет като висши конституционни органи и т.н.С оглед гарантиране на интересите на дългогодишните държавни служители и служителите по трудови правоотношения в изпълнителната власт, се предвижда в допълнение към сега установените условия в Правилника за приложение на Закона за държавната собственост да се предвиди още едно условие на законово ниво – право да закупуват държавно жилище да имат служителите с поне 3-годишен стаж в съответната администрация. Становището на Консултативния съвет по законодателството – изказвайки подкрепа за такъв подход – е да се увеличи изискуемия стаж, нещо, което е напълно възможно и разумно. Ние бихме подкрепили подобни предложения. По този начин според нас, въвеждайки такъв стаж като условие, се възпрепятства възможността за закупуване на държавно жилище от служители, които обикновено са назначени по конюнктурни и много често по политически причини, тъй наречените прелетни птици в администрацията, които за година, година и половина – две работят в една администрация, но за разлика от дългогодишните служители успяват да се облагодетелстват с държавни жилища.Наред с това в Преходните разпоредби на законопроекта е направен опит да се даде някакво правно разрешение на тъй наречения жилищен скандал, който беше и продължава да е обект на изострено обществено внимание. Като вносители сме с ясното съзнание, че всяко придаване на обратна сила на подобни разпоредби, макар и по принцип допустимо, е твърде спорно от юридическа гледна точка. Дори днешният парламент е имал законодателни прецеденти, когато подобен казус – закон с обратна сила, е развалял вече сключени договори, отменяно е вече придобито право на ползване. Конкретен такъв случай беше с частните водни сдружения.Конкретно се предлага в 6-месечен срок от влизането на тези промени в сила лицата, заемащи висши държавни длъжности, които са придобили държавно жилище след 5 юли 2001 г., тоест от датата на конституиране на това Народно събрание и на това парламентарно мнозинство, на цени по-ниски от пазарните, да доплатят жилището по действителната му пазарна цена. Наред с това за случаите, при които за закупуването са използвани компенсаторни инструменти, се предлага те да бъдат възстановени на купувача, а той да доплати до действителната пазарна цена с парични средства, като по ред, определен от Министерския съвет, при неспазване на този шестмесечен срок жилището следва да бъде върнато на съответното ведомство, а на купувача възстановена първоначално заплатената цена. С оглед да се избегнат евентуални опити за заобикаляне на закона се предлага в рамките на този 6-месечен срок жилищата да не могат да бъдат прехвърляни на други лица.Смятаме, че както в този, така и в другия законопроект, внесен от колегата Даниел Вълчев и група народни представители, има достатъчно разпоредби, а и Консултативният съвет по законодателството определя като разумни и правно издържани редица от разпоредбите от внесения от нас законопроект, които биха могли да се включат в обединения законопроект, така че правната уредба в тази сфера да се осъвремени и да се създадат определени механизми, които да препятстват злоупотреби или поне съмненията за такива, пораждащи се при разпоредбата с имоти – частна държавна собственост.Подкрепяйки възможния подход, включен в проекта на колегата Вълчев – такива имоти да подлежат винаги на продажба с търг, ние държим изключително на това, което е включено в нашия законопроект – висшите длъжностни лица да бъдат изключени от кръга лица, имащи възможност да участват в подобни търгове за придобиване на имоти частна държавна собственост, докато заемат висшата държавна длъжност. Кръгът на тези длъжности може да бъде дискутиран и определен съвсем изчерпателно.

Имаме конкретни становища и по другите законопроекти, но тях ще ги изразим в хода на самата дискусия. Благодаря. (Ръкопляскания от ПГНВ)

Обратно в „Парламентарни речи“

ПО-СИЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПАРТИЙНИТЕ ФИНАНСИ

октомври 2, 2007

Реч на Борислав Цеков в пленарните дебати по новия Закон за политическите партии – 5.02.2004 г. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председателю.Уважаеми народни представители, предлаганият от нас законопроект за политическите партии с основен вносител Емил Кошлуков е насочен към решаване на онези проблеми на българската политическа система, които станаха причина за безпрецедентен отлив на обществено доверие през последните години. Веднага искам да подчертая, че акцент в предлагания от нас законопроект е финансирането на партиите и създаването на ефективни механизми за контрол върху тяхната финансова дейност.

Проблемите с така нареченото сенчесто финансиране са общи проблеми за българската политическа система и аз не бих желал дискусията по тези законопроекти да се свързва с каквито и да е политически нюанси, упреци, обвинения и т.н. Нека всички заедно, осъзнавайки отговорността си, да погледнем принципно на тази материя и да се опитаме да постигнем съгласие по основните въпроси, които биха могли да модернизират нормативната уредба на българската партийна система.В предлагания от нас законопроект са предвидени следните съществени според нас изменения на действащата нормативна уредба, отнасяща се до финансирането, разходването на средства и финансовото отчитане и контрола върху него. Премахва се възможността за извършване на анонимни дарения. Премахва се възможността за финансиране на политически партии от предприятия с държавно или общинско участие над 5%. Въвежда се забрана за финансиране на партиите от търговски дружества, извършващи хазартна дейност, от религиозни организации, от нестопански организации или от предприятия в процедура по приватизация.Наред с това предлаганият законопроект предвижда и един, бих казал, твърде дискусионен въпрос, а именно приравнява възможността на партиите да осъществяват стопанска дейност до режима на нестопанските организации в обществен интерес. Тоест, само за онази стопанска дейност, която е пряко свързана с основния предмет на дейност. Подчертавам, че според нас това е дискусионен въпрос, но сме го включили, за да се коментира.

Напълно е възможно между двете четения, ако не се постигне съгласие по него, той да бъде изключен от обединения законопроект. Включили сме го като контрапункт на значително по-либералния режим, който се предлага в законопроекта на нашите колеги от Коалиция за България.

По-нататък законопроектът предвижда и критерии, по които се определя държавната субсидия, а именно предложена е формула, според която субсидията се определя като 1 процент от минималната работна заплата за страната за получен глас. Забранява се използването на получената държавна субсидия за извършване на каквато и да е стопанска дейност. Създава се ясен регламент за разходване на средствата на партиите – за изборни цели, за осигуряване на административните нужди на партийните структури, организационни разходи по провеждане на мероприятия и други присъщи на политическата дейност разходи.Що се отнася до контролните механизми, предвижда се задължение за всяка една партия да определи конкретно лице, което да носи персонална отговорност за законосъобразното събиране и разходване на средствата. Някъде на Запад ги наричат ковчежници, ние тук естествено не прибягваме до такива терминологии.На следващо място, осигуряване на публичност на извадки от финансовите отчети чрез задължение за партиите да публикуват отчетите си в поне един национален ежедневник. Предвижда се и възможност за финансов контрол от специализираните данъчни органи и заедно с това аналогично на режима на нестопанските организации, регистрирани в обществен интерес, при достигане на определени прагове от финансови приходи си предвижда независим финансов одит на политическите партии.

С оглед публичността и прозрачността е предвидено резултатите от проверките на Сметната палата да бъдат публикувани в интернет. Предвидено е също така Сметната палата да издава удостоверение за своевременно внесени финансови отчети, които се предлага да бъдат едно от изискванията за регистриране на политическата партия за участие в избори от съответната централна избирателна комисия.Предвидено е, когато се констатира придобиване или разходване на средства по незаконосъобразен начин или пък непредставяне на отчет пред Сметната палата, или несвоевременно представяне, партията да загуби правото си на държавна субсидия до следващите избори.Наред с това законопроектът третира и един друг въпрос, свързан с, понякога през годините, безразборното раздаване на държавни и общински имоти на отдавна загубили политическата си и обществена значимост политически субекти.

В законопроекта се предлага в шестмесечен срок да бъдат прекратени договорите за ползване на такива държавни или общински имоти с онези политически партии, които не са регистрирали кандидатски листи в последните парламентарни избори или са получили под 1% от гласовете при две поредни участия в избори, били те местни, президентски или парламентарни.

Като вносители не смятаме, че трябва да се брани всяка алинея на този законопроект. За нас е важен принципът и ние сме готови да дискутираме по всеки един от основните механизми за осигуряване на прозрачност и ефективен контрол върху финансирането на партиите. Надявам се, че тези законопроекти, след като бъдат обединени за второ четене, ще бъдат приети с максимално широко съгласие, защото модернизацията на партийната ни система минава и през този закон, той е част от цялостен пакет, в това число за избирателната система, за референдумите и т.н., който би променил облика на българските политици, на българските институции, ако щете, би променил отношенията между граждани и управляващи. Благодаря Ви, господин председател. (Ръкопляскания от ПГНВ)

Обратно в „Парламентарни речи“

КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ – ВИЗА ЗА ЕС

октомври 2, 2007

Реч на Борислав Цеков при приемането на промени в Конституцията – 26 януари 2005 г. 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, уважаеми господин председателю.

Уважаеми народни представители, Парламентарната група на Новото време ще подкрепи внесения проект за поправки в Конституцията, защото сме дълбоко убедени, че той не само отговаря на непосредствените приоритети на България, свързани с европейската интеграция, но значително подобрява институционната рамка, с която България ще прави своята европейска политика като пълноправен член на Европейския съюз.Като че ли в днешната дискусия с повече или по-малко основание фокусът, акцентът се поставя най-вече върху текста за продажбата на земя на чужденци, но на мен ми се струва, че това, което остава незаслужено встрани от общото ни внимание и което е едно от големите достойнства на предлаганите промени в Конституцията, е новият текст на алинеи 3 и 4 на чл. 105, с които изрично се формулира задължение на правителството, на Министерския съвет да информира Народното събрание по въпроси, отнасящи се до задължения, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, а разбира се, и се задължава правителството да информира предварително и да дава отчет за своите действия, когато участва в разработването на актове на Европейския съюз, където се изисква правителствено представителство.Именно тези разпоредби, изрично включени в Конституцията, ще подчертаят много по-силно парламентарния характер на държавата.

Вярно е, че общият дух и тълкуване на Конституцията водят в тази посока, дори и без изричното формулиране на тези текстове, но всички знаем и сме свидетели как по ред причини нашата политическа практика показва, че парламентът поради особеностите на едно или друго правителствено мнозинство често се превръща в безгласен придатък на изпълнителната власт. Това беше и една от ключовите слабости на политиката на правителството при водене на преговорите с Европейския съюз. Те се водеха в голяма степен без участието, без знанието, без пълноценната информация на Народното събрание относно ангажиментите по различните преговорни глави, които така или иначе обуславят развитието на цели сектори от българската икономика за десетилетия напред.

Именно този начин, създавайки гаранция на конституционно ниво, че парламентът вече няма да бъде заобикалян и ще има своите адекватни механизми да въздейства и да участва във формирането на позициите, които правителството от името на Република България представя на равнище Европейски съюз, за нас, Новото време, е един много добър момент.

Ние ще подкрепим предлаганите промени, отново подчертавам, защото те значително подобряват конституционната рамка за участието на българските институции в Европейския съюз. Не бива в Европейския съюз да звучат гласовете изолирано на тази или онази българска институция, защото нашият глас, българският глас в Евросъюза ще бъде силен, когато е обединеният глас на българските институции. И предлаганите конституционни промени, особено в тази им част, засилващи ролята на парламентарния контрол върху правителството в областта на евроинтеграционната политика, водят именно в тази посока и ние ще ги подкрепим единодушно. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ПГНВ и НДСВ)

Обратно в „Парламентарни речи“

НОВОТО ВРЕМЕ – НАЙ-АКТИВНАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

октомври 2, 2007

Реч на Борислав Цеков по повод 1 година от формирането на парламентарната група на Новото време – 11 март 2005 г.  

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър-председателю, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители!

Навърши се една година от създаването на Парламентарната група Новото време. (Шум и реплики отляво.)

В нашата учредителна декларация ние, депутатите нововремци, заявихме политическа воля да влеем нова енергия в българския парламент и да работим за такъв дневен ред в законодателната дейност, който реално отговаря на обществения интерес. Една година по-късно можем да кажем, че със своята активна законодателна дейност и инициативи превърнахме тази политическа воля в трайна и устойчива политика на Новото време.

Равносметката е красноречива: 64 внесени законопроекта от народни представители от Новото време, от които приети и обнародвани в „Държавен вестник“ са 29 закона. Актуалните въпроси към правителството, внесени от депутати от Новото време са 32. Тази на пръв поглед суховата статистика показва еднозначно, че Новото време е един от активните фактори в парламентарния живот на България. (Ръкопляскания от НВ)

Нещо повече, чрез последователната си политика на непримиримост към грешките и безобразията в управлението и същевременно на конструктивен стремеж към постигане на съгласие за решаване на проблемите Новото време се превърна в един от важните катализатори на политическия диалог в Тридесет и деветото Народно събрание.Не на последно място, чрез взаимодействието си с широк кръг неправителствени, браншови, синдикални организации по конкретни общественозначими въпроси Новото време доказа на дело, че е реален представител на гражданските интереси в българския парламент. Сред значимите политически успехи на Новото време бих поставил особен акцент върху договорените при приемането на държавния бюджет допълнителни 135 млн. лв. за българското образование. В законодателен факт се превърна предложението на Новото време тези средства да бъдат инвестирани в следните приоритетни направления: въвеждане на информационни и комуникационни технологии в училищата, по-пълно обхващане на децата в ученическа възраст в системата на средното образование, подобряване на енергийната ефективност на българските училища, повишаване на квалификацията на преподавателите и оптимизиране на училищната мрежа.

За първи път се постигна съгласие тези средства да се изразходват и разпределят съобразно национални стратегии, внесени от правителството и приети от Народното събрание, което гарантира, че тези средства няма да бъдат изхарчени, а ще бъдат инвестирани дългосрочно за решаването на важни проблеми.

Приети бяха и редица законопроекти на Новото време, които дават нови възможности и перспективи пред българското образование и наука и пред националното предприемачество. Прието беше предложението на Новото време да се въведат данъчни облекчения за фирмите, даряващи компютри и периферни устройства на училища и научноизследователски институти; прието беше предложението на Новото време да бъде отменен патентния данък за Интернет-клубовете, които ние наричаме „читалищата на модерния свят“; прието беше предложението на Новото време да се въведе отговорност на държавата за забавено възстановяване на данъчния кредит на фирмите. Това са реални и конкретни резултати от политиката на Парламентарната група на Новото време, които българският бизнес, българската наука и всяко семейство, в което расте ученик, ще усетят постепенно през следващите години.Вярваме, че до края на мандата на Тридесет и деветото Народно събрание ще бъдат приети и нововремските законопроекти, с които се премахват привилегиите на висшата администрация за закупуване на ведомствени жилища за безценица, както и законопроекта, с който се дава право на гражданите да предизвикват национален референдум по значими общонационални въпроси.

Тук е мястото на подчертая, че Новото време е единствената политическа сила, която реално иска българските граждани сами да избират своите депутати, а не да гласуват за партийни листи, подредени от разноцветните политбюра. Ето защо ще продължим усилията за постигане на съгласие, възможно по-широко съгласие за въвеждане на мажоритарен елемент в избирателната система, а в предстоящите парламентарни избори ще търсим разширяване на обществената подкрепа за мажоритарното начало. През тази първа година от учредяването на нашата парламентарна група каузата и идеите на Новото време далеч надхвърлиха тесните стени на парламентарния живот. Създаването на политическа партия Новото време и изграждането на нейната национална структура показа, че нововремската кауза завладява умовете и сърцата на все повече български граждани, на активните хора, които работят и се образоват, на средния бизнес, който се развива и инвестира, на модерните млади хора, които искат нови перспективи за развитие на България, а не безпринципни битки с призраци от миналото.

Само за четири месеца партия Новото време изгради общински организации в повече от 90 общини на България с повече от 8 хил. члена, а в други 50 тече активна подготовка. (Шум и реплики отляво.)

До края на м. април Новото време ще бъде не само парламентарна група, а и национално изградена политическа сила, реален субект в либералното пространство на България. Казвал съм го и няма да се уморя да го повтарям: днес пред прага на Европейския съюз България повече от всякога има нужда от диалог и съгласие, защото само с общи и градивни усилия ще съумеем да посрещнем предизвикателствата пред европейското ни бъдеще.

Днес няма нужда от дребнави и овехтели партийни страсти. Днес няма нужда от политиканстване на махленско ниво, а от държавническа мисъл и отговорност, които ще позволят, първо, ускорено да наваксаме изоставането в жизнения стандарт на България в сравнение със страните от Европейския съюз и, второ, да създадем такава социално-икономическа среда и законодателна рамка, които да подготвят българския бизнес за острия конкурентен натиск в общоевропейския пазар. И не на последно място ще позволят българският глас в Брюксел да звучи убедително като обединения глас на българските институции, провеждащи една национална отговорна политика.

Новото време като национално отговорна политическа сила и парламентарна група ще работи за това. Винаги ще бъдем партия на диалога и съгласието, партия на обществения интерес, която последователно работи за модернизацията на България и няма да позволим на фалшиви пророци и прегракнали клакьори, на старите партии и техните глашатаи да наденат своите стари дрехи на Новото време, защото идеите на Новото време са по-големи от всички тях! Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

Обратно в „Парламентарни речи“

СТИГА ВЕЧЕ ЗАКОНОДАТЕЛНА КОНФЕНКЦИЯ

октомври 2, 2007

Реч на Борислав Цеков в пленарните дебати на НС – 16 юни 2004 г. по повод отхвърлянето за пореден път на включване в дневния ред на закона за референдумите 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (ПГНВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! Бих искал да благодаря от името на Парламентарната група на Новото време на всички депутати, които днес за пореден път с гласа си подкрепиха включването на второто четене на обобщения законопроект за промени в Закона за допитване до народа в седмичната програма на българския парламент. В този законопроект, който е резултат от усилията на колеги от различни парламентарни групи няма политически пристрастия, няма теснопартийни интереси, има само едно – служба на обществения интерес. Народните представители, които за пореден път го подкрепиха, дадоха поредното доказателство, че умеят да служат на обществения интерес.За съжаление, отново за пореден път в тази зала взе връх даже не политическото лицемерие, взе връх една дребна политическа злобица, взе връх едно политическо тесногръдие, което с лека ръка си позволи да отхвърли за пореден път, подчертавам, че е за пореден път, един законопроект, който се ползва с подкрепата на над 70% от обществото и който служи на обществото, не на партийните клики, не на фракциите в управляващата партия или на който и да било друг. Тази програма, която приехме днес, с някои дребни изключения, разбира се, е всъщност една законодателна конфекция. Българското общество не знае и никога няма да научи какво е гледал и приемал българският парламент в рамките на тази седмична програма, защото повечето от тези проблеми не отразяват широкия обществен интерес. Новото време отхвърля категорично всяка политика, която влиза в такова грубо противоречие с широкия обществен интерес.Затова в знак на протест ние няма да участваме в днешното заседание на Народното събрание, с изключение на частта му за Декларацията за Европейския съюз, и, разбира се, ще обмислим по-нататъшните си действия, за да сложим край на тази вредна за България политика, която се превърна в законодателна практика на Тридесет и деветото Народно събрание. Благодаря. (Ръкопляскания от ПГНВ и от блока на КБ.)

Обратно в „Парламентарни речи“