За враждуващите клики в НДСВ (Нова ТВ)

Борислав Цеков: В НДСВ има враждуващи клики.

Нова телевизия – „Здравей България“, 22 септември 2004

Водещ: Г-н Цеков, действително, освобождаването на заместник-министри, или оставката на заместник-министри не е кой знае каква тема, ако тези неща не стават на фона на проблемите в съдебната власт, ако те не стават в такъв деликатен момент, в който Европа, образно казано, ни натиска нещата в този сектор да заработят по-бързо и по-бързо. В момента се водят огромни спорове в НС по отношение на промяната на НПК, Вие сте един от вносителите на единия вариант за тази промяна. Какво става в Министерство на правосъдието, какво става в съдебната власт, Вие имате пряк поглед?

Борислав Цеков: Струва ми се, че обяснение на ставащото в последните седмици в Министерството на правосъдието, разпадaнето на този екип, който без да подценяваме, или преувеличаваме дейността му, но свърши до момента сравнително добра работа, е свързано с това, което бих нарекъл, ако перифразирам известната фраза, ?Съдебната реформа изяжда своите деца“. Очевидно недоразуменията, свързани с усилията на Министерството на правосъдието, понякога несъгласувано с институциите на съдебната власт да прокара някои решения, са взели връх. Разбира се, Водещ: Имате предвид несъгласуваност по отношение на самите заместник-министри?

Борислав Цеков: Становищата в рамките на този бивш вече екип относно някои ключови решения като например закриването, или незакриването на следствието. Но аз бих потърсил и други обяснения. Конкретно за г-н Димитров, струва ми се, че може да се потърси политически подтекст, ако се даде ухо на някои слухове в среди от БСП, че той в следващите избори ще се кандидатира за депутат в Ловеч от БСП и това е един, ако приемем въобще, че това е вярно, това е един подходящ момент той да се разграничи от позиция, която БСП не споделя по отношение на следствието. Но заедно с това, отношенията в рамките на екипа на Министерството на правосъдието, политическият екип, ми се струват доста странни и присъщи за това управление. ето, виждаме един заместник-министър, в случая Миглена Тачева, очевидно явни противоречия с министъра, той твърди, че тя не е част от неговия екип, и въпреки това остава да бъде заместник-министър. По коя институционална логика един заместник-министър може да продължи да заема длъжността си при положение, че е съгласен с министъра?!
 

Водещ: По логиката ако разговаря лично с премира.Борислав Цеков: В крайна сметка, премиерът в едно нормално правителство, където стои ясна политическа сила, ясна политическа отговорност, се съобразява с мнението на министъра, който пряко работи с този зам.-министър. Мисълта ми е, че за съжаление, в рамките на управлението на НДСВ такъв тип ясни отговорности политически няма, има враждуващи клики, които имат хора тук и там, и на базата на различни надмощия между тези клики, ставаме често свидетели на такива институционални спорове.
 

Водеща: на мен ми е любопитно да погледнем съвсем прагматично на нещата. да приемем, че кабинетът и едно министерство е една най-обикновена фирма, която има работодател и работници. Има ли с кого да бъдат заменени тези кадри бързо, ефективно, защото сега без да преувеличаваме и драматизираме нещата, надявам се, има някакво пресиране от страна на ЕС на тази тема. Има ли кой да замести тези хора, веднага да влезе в нещата, да заработи и това да е полезно?
 

Борислав Цеков: …погледнато има, разбира се. Какъв ще бъде подходът на министър Станков, най-добре той може да каже. Ето, виждаме вече, че има заместник-министри, които ще заемат мястото, в случая негова колежка от Софийския апелативен съд.
 

Водещ: Всеки нов човек отнема време, докато узнае как…
 

Борислав Цеков: Разбира се, въпросът е дали и доколко напусналите заместник-министри не са и жертви на известния провал, който се очаква да претърпи най-голямата инициатива на Министерството на правосъдието, фактически да закрие следствието. Дали това не е измиването на ръцете, без да звучи грубо, измиването на очите, по-точно, пред Брюксел, по този въпрос. Доколкото ние видяхме, че Министерство на правосъдието, МВР особено, се опитваха през цялото време да внушават, че искането за закриване на следствието, е искане на ЕС, което в никакъв случай не може да се приеме за вярно. Нещо повече, самият министър на вътрешните работи го опроверга официално в отговора на един актуален въпрос, който му бях задал в парламента. Водещ: Т.е. искате да кажете, че в тази ситуация грешниците, виновниците за това са посочени.

Борислав Цеков: Търсят се необходимите грешници. Това е също едно от възможните обяснения за пред външни фактори.Водещ: Но така, или иначе, законопроектът на МС си остава в сила, той се обсъжда в момента заедно с вашия в НС, там ясно е посочено, че голяма част от прерогативите на следователите досега, отива в МВР, ще се разследва от дознатели.

Борислав Цеков: Това е в проекта на правителството, точно така. И въпреки, че в този проект има други текстове, които не касаят следствието и които следва да бъдат подкрепени, ние в ?Новото време“, доколкото съм запознат със становищата на други парламентарни групи, и те категорично отхвърляме подхода да се обезличи следствието, да се прехвърли ефективно цялата следователска дейност в МВР по ред причини, които бяха коментирани в рамките на парламентарния дебат. Водеща: Сега на телефона разбирам, че имаме връзка с Борислав Ралчев, член на Правната комисия от НДСВ. Г-н Ралчев, Вие слушате нашия разговор, доколкото разбирам.Борислав Ралчев: Да.

Водещ: Какво мислите по въпроса за рокадите в Министерството на правосъдието, от какво са продиктувани и докъде ще доведат? Борислав Ралчев: Не мога да изразя мнение по този въпрос, по простата причина, че не съм водил разговори с колегите заместник-министри и с министър Станков по този въпрос. Ако говорим от гледна точка на един от въпросите, които вие засегнахте преди малко, очевидно едно министерство и един процес, за който също говорим в настоящия момент, не може да бъде повлиян съществено от смяна на отделни хора от екипа, или заместник-министри.

Водещ: Само че това става в доста важен момент за работата и за бъдещето на правосъдната ни система, вярвам, че ще се съгласите.Борислав Ралчев: Да, няма никакъв спор, че правосъднта система е била винаги в центъра на вниманието, поне … години.

Водещ: Нормално е така.

Борислав Ралчев: А особено сега във финалната част, съвсем нормално. Знае се, че претенции на всички нас – общество, политици, и в края на краищата ЕС, основно са насочени към съдебната система и реформата в нея. Един труден процес, но той върви в правилна посока и съм съвсем категоричен, че е необратим.

Водеща: А какво е вашето мнение за това, което г-н Цеков каза, имате ли някаква информация дали е вярно, че г-н Марио Димитров има намерение да … Борислав Ралчев: Нямам, за пръв път чувам. Г-н Марио Димитров е един изграден човек и неговите политически пристрастия са негов личен въпрос.Водещ: Г-н Ралчев, казвате, че правосъдната система върви в правилната посока. Кое точно имате предвид, защото г-н Цеков в момента очевидно не твърди същото. Той твърди, че напротив, има пропуски по отношение на визията на бъдещото развитие на правосъдната система. НДСВ казва: „Следствието отива в МВР“. „Новото време“ казва: „Напротив, следователите ще продължават да си разследват, защото те са магистрати и Конституцията го казва черно на бяло“. Това ли е доброто бъдеще, къде се крие то?

Борислав Ралчев: Първо, ако позволите да не се съглася с Вашата терминология „съдебната система и проблема следствие“ в акцента в който колегата Цеков го изложи. Водещ: Не се съгласете, кажете Вашата теза.

Борислав Ралчев: Моята теза, Вие поставяте един подчастен въпрос. В съдебната система върви една реформа от доста дълго време и тя има много измерения. Що се касае до този проблем, който е сега поставен с изменение за НПК, очевидно е, че г-н Цеков има друго мнение по въпроса, ние сме дискутирали на всякакви нива с него, и позицията на „Новото време“, в края на краищата, от моя гледна точка в някои от частите на законопроекта и неприемлива. Първо, защото не се касае до закриване на следствието, и второ, защото този процес дознание не е поставен сега на дневен ред. Нека да бъдем коректни и нека да си отворим очите и да прочетем законите. В края на краищата 1999 година е въведен дознателския апарат, министър Петканов твърди, че в момента този дознателски апарат покрива 78 процента от наказателните дела, г-н Цеков и други колеги твърдят, че това предаване и мнение, което се предлага, това съотношение ще стане 98 приблизително процента.

Водещ: Изчакайте за момент на телефона. Реакцията Ви, г-н Цеков?Борислав Цеков: Вижте, това, което последно каза г-н Ралчев е наистина така. Това е реалността в момента. Почти 2/3 от по-леките дела се разследват от дознанието. И тук е прав шефът на Националното следствие, който казва, че критиките на Брюксел, на ЕС по отношение на досъдебната фаза, всъщност се отнасят в най-голяма си част до МВР, а не до следствието, както се опитват някои наши политици да говорят, тъй като 2/3 от следователската работа в момента се върши от МВР. Но защо ние се противопоставяме категорично на идеята почти 98 % и повече да отидат в полицията? Защото, ако мога да резюмирам, имаме 3 причини. Първата Вие я споменахте – конституционната, но дори и тя не изчерпва нещата. какво означава ние да оставим една институция, каквото е Националното следствие с повече от хиляда висококвалифицирани, повечето с дългогодишен опит следователи и юристи, да я неглижираме, обезкостим, както някои казват, да я оставим да следва един нищожен брой престъпления, и да прехвърлим цялата тази тежка следователска дейност в рамките на МВР, където за всички ясно, че дознателите, без това да е укор към тях, нямат необходимата квалификация по дела с висока фактическа и правна сложност. Фактическа и правна сложност. И още нещо, което в никакъв случай не бива да се подценява и за нас е много важно. Има огромен разлика между едно разследване осъществявано от независими магистрат и осъществявано в рамките на полицията, такова каквото познавахме когато имаше единен следствен апарат към МВР.

Водещ: г-н Ралчев предполагам, че бихте се съгласили с тази теза?Борислав Ралчев: Не, не се съгласявам в някои от нейните части. Първо проблема няма конституционно измерение. Ясно и точно и абсолютно категорично както много рядко един правилник може да изрази мнение. Конституционен проблем няма, защото дознанието е въведено 1999 година и работи, ако имаше проблем, тогава той щеше да възникне 1999 година. Втория въпрос е дали работи добре и аз тук ще се съглася с една голяма част от това, което колегата Цеков твърди, но имам лично мнение и становище по този въпрос.

Борислав Цеков: Конституционният проблем е на лице дотолкова до колкото те заобикаля изричният текст, че следствените органи са в рамките на съдебната власт. Да, наистина с известен компромис е въведено дознанието преди известно време, през 1999 година, но когато фактически закрием следствието и му оставим да разследва нищожен брой престъпления, това вече е едно фагрантно, както бихме се изразили юридически, нарушение и заобикаляне на Конституцията.Борислав Ралчев: Това е малко по-различна теза. Тя е известна, но ние не сме я дебатирали достатъчно. На второ място няма да се съглася, че претенциите на Европа са отправени основно към полицейското разследване. Няма такива констатации, категорично.

Водещ: Да, това вероятно е спор, който така или иначе ще продължи. Борислав Ралчев: В крайна сметка съотношението между 78 и 98 е полето, върху което през второто четене трябва да се дискутира. Аз съм отворен към този проблем.

Водещ: Г-н Цеков, да оставим за момент следствието, да оставим за момент темите на съдебната власт, въпреки, че сте юрист и да говорим за „Новото време“.Борислав Цеков: И въпреки това само две изречения за следствието. Межди двете четения е важно да се намери балансиран подход между двата законопроекта, което означава, че за сметка на известно стесняване на компетентността на следствието, както се прехвърлят някои по-леки престъпления-смърт по непредпазливост, леки телесни повреди по непредпазливост и т.н. да се запази неговата основна функция и обем, това са дела с фактическа висока правна сложност. Това е подхода, който „Новото време“ ще предложи.

Водещ: Започвате един бурен сезон, големите партии вече обявиха предизборни щабове, лица извадиха, но всъщност да започнем от там. Няколко социологически агенции, последната беше МБМД излезнаха с предварителни цифри, които казват, че „Новото време“ трудно влиза в парламента?

Борислав Цеков: Това е МБМД. Защото, ако отворите Алфа рисърч, ако отворите сайта им, през последните два месеца дава средно около 2% и повече за „Новото време“.
 

Водещ: Очевидно пак не е достатъчно?

Борислав Цеков: Ако се преизчисли към броя на гласувалите, например, ако е 60% гласуват, това значи, че това е почти на ръба за влизането в парламента. Това не е толкова важно, тъй като „Новото време“, каквито и проценти да получава и десет и половин процент да получава в изследванията аз не бих го приел реалистично, защото ние сме в процес на изграждане тепърва на национална структура като партия. В момента „Новото време“ е една парламентарна група, едно явление, което все още няма своите реални изразители и говорители както се казва по места. Този процес в момента се подготвя активно. Целта ни е до края на календарната година да изградим свои структури в страната и още сега започват учредителните конференции. В Стара Загора, в Шумен и т.н.Водещ: Сега аз искам да обърна внимание на г-н Цеков върху това, което днес вестниците доста са се занимали. НДСВ купува изборите с 1 милиард, става дума за излишък от 1 милиард лева, които НДСВ ще усвои по различни проекти. МВФ препоръчва обаче излишъците да не се харчат. Какво мислите за това? 1 милиард са страшно много пари.  

Борислав Цеков: Бих разделил нещата на две. Вярно е, че е имало опити да се купуват избори с предизборно наливане на пари, но досега нямам впечатление те да са успешни. И предишното правителство вдигаше заплати, пенсии, задържаше цени на топлофикаци и прочее, но до сега това не доведе до успех. Проблемът, по-големият извън партийните опити за ползване на бюджетния излишък е, че би трябвало тези огромни обемни средства да не се разпределят еднолично от правителството, конкретно от министъра на финансите и в тази посока ?Новото време“ в началото на септември внесе законопроект в НС, с който се предлага това да става както с всички останали бюджетни средства с решение на НС, защото не може с лека ръка по конюнктурни причини, без значение кой е министър на финансите такъв огромен обем от средства да се насочват в една или друга посока. Водещ: Министър Велчев вчера беше наш гост и се обяви за участие в бъдещ коалиционен кабинет и изобщо всички започнаха да говорят за коалиции. „Новото време“ как гледа на това и към кого?

Борислав Цеков: „Новото време“ гледа с интерес тези предизборни залагания, но за коалиции като правителство, като за след изборни коалиции може да се говори съвсем реално когато видим изборните резултати. Нека първо НДСВ влезе в парламента, нека „Новото време“ и то да си свърши своята работа и то да влезе в парламента, нека СДС да влезе също в парламента и да излезе от дълбоката криза, казвам го с най-добри пожелания и тогава може да се мисли вече конкретно за коалиции. ?Новото време“ ще реши този въпрос като своя политика, дали самостоятелно ще участва в изборите или ще търси коалиция в периода март-април на своя конгрес. Разбира се, че виждаме партньори в центристкото и дясноцентристкото пространство, но моето лично становище е, че трябва да се търси, ако се говори за коалиция, едно програмно коалиционно участие, я не толкова идеологическо. България има нужда от прагматични решения, а не от идеологеми.  

Реклама

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s


%d блогъра харесват това: