Archive for май, 2008

Писмо на Светия Синод до премиера – 8 май 2002 г.

май 17, 2008

 БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

СВ. СИНОД

№577

08 май 2002г.

1090, СОФИЯ, ул.Оборище 4

 

До

Г-н Симеон Сакскобургготски

Председател на Министерския съвет

Т У К

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

         Св. Синод на Българската православна църква в редовното си заседание на 01 май 2002 година, протокол № 18, реши да се обърне за пореден път към Вас като титуляр на държавната изпълнителна власт и като лидер на управляващата политическа сила в Република България.

         Не можем да не изразим огромното си разочарование от нерешаването на проблемите, свързани с Българската православна църква, които нееднократно сме представяли пред Вас като юридически и политически. Точно поради това те могат да бъдат решени единствено по законодателен път, за което е потребно политическа воля и най-вече лично Вашата воля като безспорен авторитет, имащ своето категорично влияние над политическото мнозинство.

         След последната ни среща в Св. Синод с Вас и с Председателя на Народното събрание проф. Огнян Герджиков, на която Ви представихме становището на Св. Синод относно законопроекта за вероизповеданията, внесен от народния представител от НДСВ Борислав Цеков, в Народното събрание бе създадена временна проучвателна комисия по религиозните въпроси, която на заседанието си от 26 април 2002 година взе решение да настоява пред постоянната комисия по правата на човека и вероизповеданията да разгледа на първо четене законопроектите по вероизповеданията.

         За наше дълбоко съжаление точно от Вашето политическо мнозинство на 26 април 2002 година бяха внесени още два законопроекта – от Лютви Местан и Ахмед Юсеин от ДПС и от Кирил Милчев и Рупен Крикорян от НДСВ.

         Тази законодателна инициатива показва, че управляващото мнозинство няма единна позиция относно обществените отношения, отнасящи се до вероизповеданията и най-вече до Българската православна църква.

         Внасянето на втори проект за вероизповеданията от народните представители от НДСВ говори за несъгласуваност или двойнствена политика относно Българската православна църква.

         В отстояване на Православната вяра и Църква няма място за личностни изяви, претенции за монопол над идеята и още по-малко за вътрешнополитическа конкуренция.

         Със съжаление констатираме, че и двата проекта – на Лютви Местан и Ахмед Юсеин, както и на Кирил Милчев и Рупен Крикорян не спомагат за признаване на Българската православна църква със закон. Предполаганата съдебна регистрация е абсолютно неприемлива, тъй като Източното православие е традиционното за Република България и Българската православна църква повече от която и да е друга Институция в обществената система на държавата заслужава да бъде призната единствено и само с нормите на закона.

         Доказателство, че тези въпроси трябваше своевременно да бъдат решени е, че тъй нареченият митрополит Инокентий заведе молба и вече тече съдебно дело във ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД срещу Министерския съвет, който Вие ръководите, като по този начин отново изпълнителната власт и Църквата са хвърлени в съдебни процеси, които се водят от десет години и все повече задълбочават кризата.

         Св. Синод ясно и категорично заявява, че поддържа вече връченото Ви СТАНОВИЩЕ в подкрепа на законопроекта за вероизповеданията, внесен от народния представител от НДСВ Борислав Цеков.

         Отново изразяваме безрезервната си подкрепа по всички принципни въпроси, които сме изложили в СТАНОВИЩЕТО си до Вас и Народното събрание.

         Изразяваме духовната си радост и задоволство, че своя еднозначна подкрепа за законопроекта на Борислав Цеков изрази и новия директор на Дирекция по вероизповеданията при Министерски съвет в становище, което представи в Народното събрание.

         Разчитаме на Вашия авторитет като предано чедо на Българската православна църква и като имаме предвид нееднократно заявяваното от Вас искрено желание да помогнете на Българската православна църква и нейното ръководство – Св. Синод с Председателствуващия го Максим Патриарх Български и Митрополит Софийски, като нейни единствени и канонични представители.

         Призоваваме над Вас Божието благословение и оставаме Ваш в Христа молитствувател,

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

 

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И

МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

                                                            

 

 

Реклама

Становище на Светия Синод от 6 юли 2001 г.

май 17, 2008

 

 

 

Б Ъ Л Г А Р С  К А  П А Т Р И А Р Ш И Я

СВ. СИНОД

№ 910                                  

6 юли 2001 г.                                  

С О Ф И Я                               

 

 

ДО

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН ВТОРИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА КОАЛИЦИЯ

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „СИМЕОН ВТОРИ”

 

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО,

 

         В Св. Синод постъпи писмо, вх. № 1206 от 5 юли 2001 година, на г-н Борислав Цеков, народен представител от П Г на НДСВ, с което изпраща внесения в ХХХІХ-то НС от него ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

         Св. Синод в пълен състав, в заседанието си на 6 юли 2001 година, прот. № 41, със задоволство изслуша представения ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

         На всеки добросъвестен гражданин в Република България е известно кога, как и от кого бе създаден разкола в светата ни Родна Православна Църква. Този антиканоничен и противозаконен факт почти десет години продължава да предизвиква смут сред православните християни, а  едва ли не и сред целия ни народ. Той бе създаден целенасочено и се подържа методично от определени среди, с цел да се подриват вековните устои на Българската православна църква кърмителка, пазителка и вдъхновителка на българския народ и нация. Средствата, с които си служат създателите на разкола за постигане целта и техните домогвания са непочтени и неоснователни. Отправят се обвинения срещу духовници, окупирани са църкви, манастири и църковни имоти, разграбва се църковно имущество, упражнява се морален тормоз над каноничното духовенство и т.н. Жалко, че всичко това става със съучастието на държавни и общински институции и особено на Дирекция “ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ” при МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, които незакономерно с конкретни действия и актове толерират зловредния разкол в Българската православна църква, а от там и разбиване устоите на Държавата.

         В тази изключително тревожна и съдбоносна за всички православни българи обстановка, Св. Синод на Българската православна църква високо цени изразената от Вас готовност за осъществяване на духовно възраждане и икономическо развитие в страната ни. В тази връзка се обръщаме  към Вас като ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА КОАЛИЦИЯ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ “СИМЕОН ВТОРИ” и към депутатите от ХХХІХ-то Народно събрание с надеждата, че най-сетне ще бъде приет Закон за вероизповеданията. Св. Синод приветства законодателната инициатива на народния представител от П Г на НДСВ г-н Борислав Цеков, който добре е схванал акцента във Вашето заявление за духовността и още в първия ден на новоизбрания парламент внесе законопроект, уреждащ проблемите на вероизповеданията в България. Намираме този законопроект за добра основа на една бъдеща законодателна уредба и искрено се надяваме на скорошно обсъждане и решаване на тези въпроси в интерес на всички български граждани и със зачитане на достойнството и историческата роля на Българската православна църква.

Настоятелно молим относно въпросите, засягащи Българската православна църква, да имаме пряк контакт по време на тяхното разглеждане в парламентарните комисии.

В близко време ще Ви изпратим и писмено СТАНОВИЩЕ на Св. Синод по ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

         Призоваваме над Вас Божието благословение и оставаме Ваш в Христа молитствувател,

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

 

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И

МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ